[VFOSSA] Y tuong trien khai Sahana Disaster Management

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 14:37:30 ICT 2012


Anh bạn tôi, đại tá QĐNDVN, sang Úc tu nghiệp nhiều vấn đề.
Về quân sự anh ta đạt trình độ tham mưu chỉ huy tiểu đoàn liên quân
NATO (hàm trung tá NATO, không biết chỉ huy tiểu hay trung đoàn?). Và
các thứ khác nữa như... khắc phục thiên tai. Ở VN anh ta có nhiệm vụ
khi nào các sếp đi dự diễn tập của phe NATO thì đi theo để biết ngôn
ngữ tham mưu của họ mà phục vụ sếp mình (đọc bản đồ chiến thuật, phiên
dịch,...).

Anh ta phát biểu về chuyện này:
"Việt Nam cử người ( như tôi -:) đi học về tình trạng khẩn cấp nhiều
nhưng không áp dung đấy thôi. Ở mỗi tỉnh họ có 1 trung tâm điều phối
về tình trạng khẩn cấp có đại diện của tất cả các tổ chức xã hội, nhân
đạo, tôn giáo...Những thông tin về nhu cầu cứu trợ sẽ được gửi về đây.
nhận được thông tin này, các đơn vị muốn cứu trợ sẽ đăng ký theo khả
năng của mình, đơn vị muốn cứu trợ bằng "vận tải" cũng sẽ đăng ký...
Trung tâm sẽ đóng vai trò điều phối.(Nếu thiêu thì Chính quyền mới
nhảy vào)
Cái chính là phải có nhu cầu thực từ cơ sở một cách nhanh, chính xác
và khả thi( có thể đưa đến được mà không bị tắc đường...và "nhà Đài"
không được thiên vị, móc ngoặc !!! "

Thì tôi đang muốn làm một cái gì đó như hệ thống thông tin của cái tổ
chức ấy đây.

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list