[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 15:46:10 ICT 2012


Vào 10:31 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Nguyễn Hữu Thành
<huuthanh.ng at gmail.com> đã viết:
>
> :-) Đơn vị này có quản lý "thảm họa mất lòng tin" không đây?
>
Câu trên chỉ là đùa thôi, nhưng nó phản ành một thực tế rằng một xã
hội "quản lý hành chính nhà nước" chưa chắc đã làm được những việc mà
một xã hội dân sự làm được.

Điều này tôi rút ra khi tại một cuộc họp của Liên hiệp các Hội KHKT về
Luật Hội xã hội nghề nghiệp, ông TTK của hội Y Dược học nói rằng việc
các phòng mạch vi phạm lời thề Hipocrat là do Sở Y tế cấp phép cho họ
(theo quyền lực hành chính). Chứ nếu do Hội cấp phép (theo lương tâm
nghề nghiệp) thì chắc chắn sẽ hạn chế nhiều, nếu thận trọng không nói
là sẽ không có.

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list