[VFOSSA] Foss at ictu

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Thu May 10 09:21:08 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nghĩa Lê Trung" <letrungnghia.foss at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Thursday, May 10, 2012 9:12:36 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] Foss at ictu
> 
> Hy vọng nếu không phải tuần sau, thì sẽ có thêm sáng kiến mới cho
> FOSS tại Thái Nguyên.

Phải sắp xếp thời gian để anh em ta tham gia đông đủ nhất có thể chứ!

Nhân tiện bàn về thời gian luôn: em định là cuối tuần sau nữa, thứ 7
(26/5) hoặc CN (27/5), các bác thấy thế nào?

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list