[VFOSSA] Foss at ictu

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Thu May 10 10:19:42 ICT 2012


Vào 09:30 Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Nghĩa Lê Trung
<letrungnghia.foss at gmail.com> đã viết:
>
> Quan trọng nhất là sự tham gia ngày càng đông hơn của sinh viên và các giáo
> viên ở đó và các vùng lân cận, rồi mới tới lượt anh em ta.
+1

>> Nhân tiện bàn về thời gian luôn: em định là cuối tuần sau nữa, thứ 7
>> (26/5) hoặc CN (27/5), các bác thấy thế nào?
Theo tinh thần càng thu hút đông người sở tại càng tốt thì cứ để anh
Bắc đề xuất trước một vài buổi ưu tiên rồi anh em mình chọn trong các
buổi đó.

Tôi có cảm giác nên làm vào ngày làm việc thì người cơ quan dễ đi hơn.
Tính cả buổi sau giờ làm việc, kéo sang buổi tối. Nếu không đông người
lắm thì mình có thể hỗ trợ ít đồ ăn nhẹ nguội?

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list