[VFOSSA] Ủng hộ chương trình Tháng 3 Biên Giới

Huong Ho Van huonghv at bis.gov.vn
Wed Mar 6 08:50:22 ICT 2013


Cám ơn Anh Quang và mọi người,

Chúc mừng Anh Quang đã rất là may mắn trong buổi gặp mặt đầu Xuân tối qua.

hvh
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130306/0627dd7d/attachment.html 


More information about the Members mailing list