[VFOSSA] ITC tiêu biểu 2012 - Doanh nghiệp cung cấp và triển khai các dịch vụ phần mềm nguồn mở thành công tiêu biểu nhất

nguyenlongvaip nguyenlongvaip at gmail.com
Thu Mar 7 09:33:58 ICT 2013


Tin trên : www.VAIP.org.vn thì chính xác hơn,
Nguyễn Long
 
 ----- Original Message ----- 
 From: Le Kien Truc 
 To: VFOSSA Members 
 Sent: Wednesday, March 06, 2013 10:09 PM
 Subject: [VFOSSA] ITC tiêu biểu 2012 - Doanh nghiệp cung cấp và triển khai các dịch vụ phần mềm nguồn mở thành công tiêu biểu nhất


 Em vừa đọc qua tin này.

 http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Cong-bo-10-doanh-nghiep-ICT-tieu-bieu-nhat-nam-2012/108394/index.ict#.UTdWjIONVEU.facebook


 Đáng chú ý là sự xuất hiện giải thưởng "Doanh nghiệp cung cấp và triển khai các dịch vụ phần mềm nguồn mở thành công tiêu biểu nhất" đây là điều đáng mừng vì mã nguồn mở cũng là một tiêu điểm lần này. 

 Tuy nhiên có một điều băng khoăn của em là:
 "10 doanh nghiệp/tổ chức nêu trên đã được đề cử bởi Hội Tin học Việt Nam (VAIP), Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM), Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)"
 Nếu VFOSSA cũng đã ra đề cử, nhưng thông tin cho cộng đồng là quá ít, như em cũng là một người làm cộng đồng thôi, vậy mà dtt thì em cũng chỉ mới nghe tên qua lần kết nạp. Và trong văn bản tổng kết 2012 của VFOSSA thôi. Sự thật thì cũng chưa có ấn tượng gì lắm. Cũng có thể là do hoạt động với VFOSSA của em bên ngoài không được nhiều lắm. 
 Xin mọi người cho em ý kiến nhé.
 -- 

 OpenPGP key: D1495710 


------------------------------------------------------------------------------


 _______________________________________________
 POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
 _______________________________________________
 Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
 http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
 VFOSSA website: http://vfossa.vn/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130307/212fdf66/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list