[VFOSSA] RMIT's Hanoi Open Day 2012

Luu Van Hau hau.lv at i3-vietnam.com
Fri Mar 8 11:26:16 ICT 2013


Phải đợi qua sự kiện này mới dám email - Chủ tịch rất kiên định. Tuy 
nhiên hôm trước em có làm việc với 'một vài cán bộ cao cấp'
của RMIT tại HCMC, trong đó có chi tiết rất đáng lưu ý là mấy cô người 
mẫu ở đó trông giống sinh viên kinh khủng.

Em có thắc mắc và được giải thích đấy là mấy cô sinh viên, chứ không 
phải người mẫu!!! Trường ĐH này hóa ra là phức tạp.

Bản chất RMIT mong đào tạo ra lớp lãnh đạo (trong đó có doanh nghiệp) và 
nếu ta có nhồi nhét được chữ 'FOSS' vào họ thì tương lai có những lợi 
thế nhất định.

Tuy nhiên, anh em mình giải thích việc (gì đó) rất khó Hưng à, hay là để 
nhờ mấy cô Sinh Viên (Kiêm/Là) Người Mẫu giải thích có khi Chủ tịch lại 
có ý chỉ khác cho anh em theo.

Cheers!
- H


On 02/25/2013 05:11 PM, Nguyen Vu Hung (vuhung) wrote:
> Hi anh Quang,
>
> Ngày 2013/02/25 16:36, Nguyen Hong Quang viết:
>> Đây là kiểu hoạt động quảng bá khá phổ biến và đều đặn của các trường
>> ĐH phương Tây, song open ở đây không liên quan gì đến FOSS cả. Tôi
>> chưa thấy VFOSSA có thể làm gì ở đây.
> Đúng là em nhầm thật.
> Em vẫn muốn mình không lầm.
>
> Em tưởng làm cái mà được hiểu là "open" thì phải tương tự same same như
> cái thứ này chứ
> http://acm-icpc.olp.vn/tin-tuc/mua-he-sang-tao/congdongfosstochucvietnamopendaylanthunhat
>More information about the Members mailing list