[VFOSSA] RMIT's Hanoi Open Day 2012

Van Hau Luu hau.lv at i3-vietnam.com
Fri Mar 8 22:33:12 ICT 2013


Huy có vẻ không muốn vui chút vào cuối tuần, là 8.3, nặng lời qua email rồi.

Rất xin lỗi và vui lòng bỏ qua thread này!
- H

2013/3/8 Ngô Huy <huynhok.uit at vnoss.org>:
> Chào các bác !
> Dường như VFOSSA dần chuyển sang kinh doanh thương mai hóa và dùng gái làm
> bàn thương thuyết nhỉ :-)
>
> RMIT bản chất là một mớ bòng bong mà tiền và quyền chi phối. Em không hiểu
> các bác trông mong gì từ lớp sinh viên bỏ tiền trăm đi học mà không mong thu
> lại tiền tỉ ? Thay vào đó tích cực đánh mạnh vào nhóm sinh viên CNTT, cải
> cách giá trình, đưa FOSS và các thức vận hành như môn quản lý phần mềm (
> không quản lý doanh nghiệp nhé ;) ) và nhũng sinh viên kinh tế về phong cách
> làm ăn với FOSS.
> Với RMIT đó là câu chuyện khác khi FOSS ở VN chưa bao giờ được gọi là phát
> triển (nếu phát triển thành ra hội mình thừa rồi :-D )
>
> Vài ý kiến cá nhân của em !
> Thân ái !
> Ngô Huy
>
> Vào 11:26 Ngày 08 tháng 3 năm 2013, Luu Van Hau <hau.lv at i3-vietnam.com> đã
> viết:
>>
>>
>> Phải đợi qua sự kiện này mới dám email - Chủ tịch rất kiên định. Tuy
>> nhiên hôm trước em có làm việc với 'một vài cán bộ cao cấp'
>> của RMIT tại HCMC, trong đó có chi tiết rất đáng lưu ý là mấy cô người
>> mẫu ở đó trông giống sinh viên kinh khủng.
>>
>> Em có thắc mắc và được giải thích đấy là mấy cô sinh viên, chứ không
>> phải người mẫu!!! Trường ĐH này hóa ra là phức tạp.
>>
>> Bản chất RMIT mong đào tạo ra lớp lãnh đạo (trong đó có doanh nghiệp) và
>> nếu ta có nhồi nhét được chữ 'FOSS' vào họ thì tương lai có những lợi
>> thế nhất định.
>>
>> Tuy nhiên, anh em mình giải thích việc (gì đó) rất khó Hưng à, hay là để
>> nhờ mấy cô Sinh Viên (Kiêm/Là) Người Mẫu giải thích có khi Chủ tịch lại
>> có ý chỉ khác cho anh em theo.
>>
>> Cheers!
>> - H
>>
>>
>> On 02/25/2013 05:11 PM, Nguyen Vu Hung (vuhung) wrote:
>> > Hi anh Quang,
>> >
>> > Ngày 2013/02/25 16:36, Nguyen Hong Quang viết:
>> >> Đây là kiểu hoạt động quảng bá khá phổ biến và đều đặn của các trường
>> >> ĐH phương Tây, song open ở đây không liên quan gì đến FOSS cả. Tôi
>> >> chưa thấy VFOSSA có thể làm gì ở đây.
>> > Đúng là em nhầm thật.
>> > Em vẫn muốn mình không lầm.
>> >
>> > Em tưởng làm cái mà được hiểu là "open" thì phải tương tự same same như
>> > cái thứ này chứ
>> >
>> > http://acm-icpc.olp.vn/tin-tuc/mua-he-sang-tao/congdongfosstochucvietnamopendaylanthunhat
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> _______________________________________________
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/


More information about the Members mailing list