[VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Thu Mar 28 09:16:23 ICT 2013


Đề nghị các anh có trách nhiệm xác nhận việc anh Tiến tham dự tổ thẩm định.
Trân trọng
Trung
Vào 18-03-2013 20:49, "Trung Nguyen The" <trung at dtt.vn> đã viết:

> Thân gửi các anh VFOSSA,
>
> DTT xin đề cử bạn Nguyễn Tiến ( 15 năm kinh nghiệm phần mềm tại VN và JP),
> đang chủ trì DTT.OpenStack tham dự công việc này nếu được mọi người đồng
> thuận.
>
> DTT cũng xin nói rõ mục tiêu là được học hỏi, giao lưu về vấn đề thẩm định
> PMNM, đồng thời anh Tiến sẽ đóng góp từ góc nhìn của cộng đồng OpenStack (
> Tiến sẽ tham dự OpenStack summit vào 15/4 tới, hi vọng có nhiều cơ hội trao
> đổi với cac chuyên gia về vấn đề này), anh Tiến sẽ vận dụng những kinh
> nghiệm này để thẩm định nội bộ các sản phẩm DTT tham dự vào PMNM cũng như
> sẽ công bố là PMNM. Tuy nhiên, khi tổ thẩm định tham dự thẩm định sản phẩm
> của DTT ( nếu có) thì anh Tiến sẽ đứng ngoài để đảm bảo tính khách quan.
>
> Xin giới thiệu vài dòng sơ lược như vậy, nếu cần thêm thông tin gì, mong
> các anh cho biết
>
> Trân trọng
>
> Nguyen The Trung
> Managing Director
>
> *DTT Technology Group*
> Add: Unit 305, Level 3, Ha Thanh Plaza, 102 Thai Thinh Street, Dong Da
> District, Ha Noi
> Tel: +84-4-62665599
> Fax: +84-4-62665539
> Web: www.dtt.vn
>
>
> 2013/3/18 Truong Anh. Tuan <tuanta at iwayvietnam.com>
>
>>
>> ----- Original Message -----
>> > From: "Nguyen Hong Quang (home)" <nguyen.hong.quang at auf.org>
>> > To: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
>> > Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
>> > Sent: Sunday, March 17, 2013 11:39:31 PM
>> > Subject: Re: [VFOSSA] Thành lập tổ thẩm định PMNM của VFOSSA
>> >
>> > > Sáng mai tôi sẽ lên một qui trình & lịch trình làm viêc gửi mọi người
>> sớm.
>> > >
>> > Tôi cho rằng tổ công tác trước khi tiến hành thẩm định một PM cần được
>> > sự cam kết hợp tác của đối tác, như của VSI chẳng hạn. Phía Cty cũng cần
>> > cử người cụ thể có hiểu biết tốt về PM để có thể nhanh chóng đáp ứng các
>> > yêu cầu và câu hỏi từ phía tổ thẩm định.
>>
>> Chắc chắn rồi anh ạ. Việc này không thể thực hiện được nếu không có sự ủng
>> hộ của Nhà thầu (hoặc thậm chí Vụ CNTT). Đến khi đó chắc chỉ có thể đánh
>> dấu là NOT-PASSED thôi chứ biết làm sao.
>>
>> > Để cho tổ công tác có thể chủ động triển khai công việc, tôi sẽ không
>> > trực tiếp tham gia tổ mà xin nhận vai trò giám sát và hòa giải trong
>> > trường hợp tổ trưởng gặp khó khăn.
>>
>> Mỗi thành viên VFOSSA (và cộng đồng FOSS nói chung) có thể tham gia hoặc
>> không, nhưng vẫn có quyền góp ý trực tiếp cho dự án (khi đã chính thức đưa
>> code và docs available lên Internet). Tuy nhiên, chỉ có những thành viên
>> chính thức của Tổ công tác mới có quyền vote xác nhận sản phẩm đã PASSED
>> chưa.
>>
>> Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
>> chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
>> chức bên ngoài nào.
>>
>> > Tôi cũng xin phép lưu ý tổ trưởng khi soạn qui trình rằng mục tiêu của
>> > chúng ta không phải là chê bai các nhược điểm còn tồn tại hoặc áp đặt
>> > quan điểm lên các tác giả của các PM. Chúng ta cần vạch ra cho đối tác
>> > biết những điểm trong PM của họ còn chưa hợp lý hoặc không đúng với quan
>> > điểm của PMTDNM mà chúng ta phát hiện được. Mọi phê phán đều phải đi kèm
>> > bằng chứng, có lý có tình. Chúng ta cũng có khuyên cáo về phương án khắc
>> > phục các tồn tại này và thảo luận với các tác giả về lộ trình sửa đổi.
>> > Mục tiêu của chúng ta là xây dựng, quan trọng là làm cho đối tác hiểu và
>> > chấp thuận góp ý.
>>
>> Đương nhiên cách làm việc sẽ phải dựa trên các yếu tố chuyên môn, đặt lợi
>> ích chung của cộng đồng FOSS lên trên hết. Trong các việc Tổ công tác thực
>> hiện sẽ không bao gồm việc đi "phê phán" (theo cách hiểu của anh Quang) mà
>> sẽ là những góp ý để dự án phần mềm đó thực sự được mở (theo đúng định
>> nghĩa của OSI), trong đó có thể bao gồm (nhưng không giới hạn bởi) những
>> yêu cầu bắt buộc (theo cách hiểu của anh có lẽ gọi là: áp đặt).
>>
>> Anyway, vẫn cám ơn anh đã góp ý. Nhưng em nhắc lại một lần nữa:
>> Tổ công tác hoạt động độc lập, thực hiện công việc chuyên môn (không phải
>> chính trị) và đương nhiên không chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ cá nhân, tổ
>> chức bên ngoài nào.
>>
>> Kind regards,
>> Tuan
>> _______________________________________________
>> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
>> _______________________________________________
>> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
>> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
>> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20130328/293ff66e/attachment.html 


More information about the Members mailing list