[VFOSSA] Linux và an ninh mạng

Vu The Binh binh at netnam.vn
Tue May 6 17:47:16 ICT 2014


Hi a. Quang,

On 5/6/14 5:09 PM, Nguyen Hong Quang wrote:
> Tôi vừa đọc được tin này trên ictnews (tin hôm qua):
> http://ictnews.vn/cntt/bao-mat/cu-2-gio-lai-co-1-website-viet-nam-bi-tin-tac-kiem-soat-116530.ict
> 
> thông tin tôi quan tâm là câu:
> 
> "Trong số các hệ điều hành bị tấn công, Linux đứng đầu bảng với 85%, 
> Windows 2003 chiếm 9%, Windows 2008 là 5%, còn lại 1% là các hệ điều 
> hành Windows khác."
> 
> Người đọc sẽ hiểu ngay là Linux dễ bị tấn công và bị tấn công nhiều 
> nhất. Và suy luận ra ngay là đừng có dại mà dùng Linux !?
Khả năng lớn là thống kê này do phóng viên hoặc ông Đức đưa ra. Tìm trên
trang Zone-H mãi không thấy cái báo cáo nào kiểu thế này. Nếu soi các
notifier (cảnh báo bị deface) thì rất khó nhìn thấy các lá cờ Việt Nam
(hầu hết là cờ Tàu khựa, Indo ...).

Ví dụ ở đây: http://www.zone-h.org/archive/special=1/page=38

> Tôi thấy có gì không ổn ở đây. Đề nghị các chuyên gia an ninh mạng của 
> VFOSSA hãy "điều nghiên" ngay xem thực hư thế nào và lên tiếng nếu đây 
> là tin không khách quan.
Không biết anh em nào biết PV Ngọc Mai không để hỏi han thêm.

Nếu thực tế HĐH Linux nhiều hơn Windows cũng không có gì lạ, vì đa số
các website được chạy trên server Apache, và đa số Apache thì chạy trên
Linux :D

Việc hack các website chủ yếu là hack ở CMS hoặc website codes, còn nếu
hack HĐH thì chủ yếu là hack Windows.

> Ngoài ra ngay trong câu giật tít "Cứ 2 giờ lại có 1 website Việt Nam bị 
> tin tặc kiểm soát" hình như được suy luận rất máy móc từ "tính trung 
> bình mỗi ngày có 12 website bị tấn công" thì phải. "bị tấn công" và "bị 
> kiểm soát" là 2 việc rất khác nhau :-)

Chắc không đến nỗi thông minh thế anh à :D

Bình.


More information about the Members mailing list