[VFOSSA] Góp ý dự thảo thông tư ban hành Danh mục phần mềm nguồn mở đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước

Vũ, Văn Thảo thao at vinades.vn
Tue May 6 22:06:45 ICT 2014


Em đề nghi bổ sung pfsense https://www.pfsense.org/

A PROVEN OPEN SOURCE FIREWAL, WITH EASY-TO-USE WEB INTERFACE
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140506/9f6a0c4b/attachment.html 


More information about the Members mailing list