[VFOSSA] Linux và an ninh mạng - Ý kiến của Nguyễn Minh Đức

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Thu May 8 16:59:38 ICT 2014


Hi all,

Le 08/05/2014 15:10, Vu The Binh a écrit :

> 
>> Btw, tôi đã rủ Đức giao lưu cùng anh em làm security và Đức đã nhận lời.
>> Tôi chúa ghét cái câu "lúc nào" nên để cho nóng hổi, ta làm luôn chiều
>> nay nhể. Địa điểm đề xuất là Bia hoi HN 38 Trần Duy Hưng cho nó trung độ
>> cả làng, 18h.
> Rất tiếc tối nay em/tôi lại không đi được do có hẹn rồi :-) Hy vọng
> chuyển sang hôm khác hoặc có dịp khác :D
> 
Tình hình là do tôi "tự ý bỏ bom" nên Đức và một số anh em khác "trở tay
không kịp" vì cũng giống Thế Bình đã lỡ có hẹn chiều nay rồi. Vì thế BTC
tuyên bố cancel cuộc giao lưu chiều nay và chuyển chương trình sang một
buổi chiều tuần tới. Sorry.

Để thuận tiện cho anh em đăng ký và tránh làm "nhiễu" anh em khác, tôi
đã tạo một phiếu điều tra trên Doodle cho cuộc giao lưu này tại:
http://doodle.com/f3mb9pk4zq7s5wsa

Những ai quan tâm đăng ký nhé. Có thể phổ biến cho bạn bè quan tâm đến
security đến cùng tham dự. Giao lưu theo phong cách FOSS beer có nhà tài
trợ bên Miên nên không hạn chế số lượng :-D

Thân ái,
Quang
More information about the Members mailing list