[VFOSSA] Gặp mặt 360 Capital Partners và OFFICIENCE chiều CN (18/5)

Trung Nguyen The trung at dtt.vn
Fri May 16 18:29:50 ICT 2014


Gửi anh Quang,
Hình như việc này trong lĩnh vực em được phân công nên sẽ gắng tham dự.
Trân trọng
Trung

Nguyễn Thế Trung
Managing Director

DTT Technology Group
Add: DTT, level 4, building number 63 Lê Văn Lương street.
Web: www.dtt.vn


On Fri, May 16, 2014 at 5:39 PM, Nguyen Hong Quang <
nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> wrote:

> Chào các bạn,
>
> Theo sự giới thiệu của chị Thiên Nga (eXo Platform SEA), một bạn Việt kiều
> Pháp là Aymeril Hoang, GĐ Cty 360 Capital Partners, một Cty đầu tư mạo
> hiểm châu Âu, muốn gặp gỡ và trao đổi với các thành viên VFOSSA về chủ đề
> "tech startups development". Cùng đi với Aymeril còn có anh Ha Duong Duc
> là TGĐ của Cty OFFICIENCE tại Tp HCM là một đối tác đã có tiếp xúc với
> VFOSSA. OFICIENCE cũng làm PMNM và quan tâm đến kết nối quan hệ các DN
> Việt-Pháp.
>
> Aymeril sẽ đến HN từ 17-19/5. Tôi đã hẹn Aymeril 17h chiều CN 18/5 tại KS
> nơi anh ấy ở. Có thể sau đó đi uống caffe hoặc beer tùy theo hứng của bạn
> và trao đổi. Ai muốn đi cùng tôi đến gặp Aymeril và HD Đức thì xin gửi mail
> cho tôi. Tôi sẽ thông báo đ/c sau khi nhận được trả lời từ phía bạn. Tối
> thứ hai 19/5 Aymeril sẽ đi Tp HCM. Nếu anh em ở Tp HCM muốn tiếp xúc và
> trao đổi với bạn thì viết thư trực tiếp cho Aymeril nhé.
>
> Thân ái,
> Quang
>
>
> -------- Message original -------- Sujet: Re: Introduction Date : Wed,
> 14 May 2014 20:18:57 +0200 De : Aymeril Hoang
> <aymeril.hoang at 360capitalpartners.com><aymeril.hoang at 360capitalpartners.com> Pour :
> Hong Quang Nguyen <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn><nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> Copie
> à : Thien-Nga Ngo-Rocaboy <thiennganr at exoplatform.com><thiennganr at exoplatform.com>,
> VFOSSA Board of Management <board at lists.vfossa.vn> <board at lists.vfossa.vn>
>
> Dear Quang,
> Thank you for your interest in meeting.
> I think Sunday evening the 18th would work well.
> I include in the loop my friend Ha Duong Duc, CEO of TPHCM IT company
> OFFICIENCE who will join us.
> Best,
>
> *Aymeril Hoang*
> *360 Capital Partners*
>
>  <http://www.360capitalpartners.com>
>  14-16 Bd Poissonnière, 75009 Paris*
> T +33 (0)1 79 74 11 55
> P +33 (0)6 68 92 29 91
> Skype:Gtalk:Twitter: aymeril
> E aymeril.hoang at 360capitalpartners.com
> W www.360capitalpartners.com
>
>
> 2014-05-14 19:15 GMT+02:00 Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
> >:
>
>> Dear Hoang,
>>
>> It's interesting to exchange with you about tech startups development.
>> However, as Monday the 19th is a working day, then we can meet you only
>> in the evening, say from 6pm. But Thien-Nga said that you should go to
>> HCMC in this evening, so it's quit difficult to deeply discuss.
>>
>> Have you another possibility, for example, on Sunday the 18th evening ?
>>
>> Regards,
>>
>> Quang
>>
>> Le 14/05/2014 22:28, Aymeril Hoang a écrit :
>> > Thank you Thien-Nga.
>> >
>> > Dear all,
>> >
>> > I would be pleased to meet and exchange views on tech startups
>> development.
>> > Best time for me would be Monday the 19th.
>> >
>> > Best regards,
>> >
>> > *Aymeril Hoang*
>> > *360 Capital Partners*
>> > *
>> > *
>> > <http://www.360capitalpartners.com>
>> > 14-16 Bd Poissonnière, 75009 Paris*
>> > T +33 (0)1 79 74 11 55
>> > P +33 (0)6 68 92 29 91
>> > Skype:Gtalk:Twitter: aymeril
>> > E aymeril.hoang at 360capitalpartners.com
>> > <mailto:aymeril.hoang at 360capitalpartners.com>
>> > W www.360capitalpartners.com <http://www.360capitalpartners.com>
>> >
>> >
>> > 2014-05-14 17:20 GMT+02:00 Thien-Nga Ngo-Rocaboy
>> > <thiennganr at exoplatform.com <mailto:thiennganr at exoplatform.com>>:
>> >
>> >   Dear Anh Quang,
>> >
>> >   Mr Aymeril Hoang from 360 Capital Partners (an European venture
>> >   capital firm), has expressed his wish to meet our VFOSSA’s members.
>> >   He will be in Hanoi from 17th to 19th May, and should fly to HCMC in
>> >   the evening of the 19th.
>> >
>> >   Unfortunately, I will be in HCMC this week-end, may I request your
>> >   help ?
>> >
>> >   Best regards
>> >
>> >   Thien-Nga Ngo-Rocaboy
>> >   thiennganr at exoplatform.com <mailto:thiennganr at exoplatform.com>
>> >
>> >
>> >
>> >
>>
>>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140516/a42cf09d/attachment-0001.html 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 2511 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140516/a42cf09d/attachment-0001.png 


More information about the Members mailing list