[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Sat May 17 08:59:54 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
> To: "Thế Hùng Nguyễn" <thehung at vinades.vn>
> Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Saturday, May 17, 2014 12:06:18 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
> 
> Tuyệt vời. Vậy Hùng sẽ lo tiền lương, thưởng, cơ sở vật chất cho VFOSSA FC.
> 
> Từ giờ làng banh VN có thêm "bầu Hùng", thay thế cho các loại bầu Kiên,
> bầu Trưởng, ...

Đúng là "danh bất hư truyền"!

+1 Hùng :)

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list