[VFOSSA] Các thiết bị cisco

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Mon May 19 06:44:02 ICT 2014


Quên kèm file?
Vào 18-05-2014 20:19, "Nguyễn, Thế Hùng" <thehung at vinades.vn> đã viết:

> Nguyễn Thế Hùng
> 0904762534 | http://fb.com/hungnuke
> Công ty cổ phần phát triển nguồn mở Việt Nam
> 04-85872007 | http://vinades.vn
> Cộng đồng phần mềm nguồn mở NukeViet
> http://nukeviet.vn | http://nukeviet.edu.vn
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140519/73a29bce/attachment-0001.html 


More information about the Members mailing list