[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Vu The Binh binh at netnam.vn
Mon May 19 14:42:17 ICT 2014


Bác cứ cho 2 phương án để hỏi bên ICTPressClub rồi chốt.

VFC cứ đá xong với ICTFC cái đã rồi gia nhập VPF với VFF sau :)

Bình.

On 5/19/14 1:58 PM, Truong Anh. Tuan wrote:
> 
> ----- Original Message -----
>> From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
>> To: "Minh Dang" <minhdv at exoplatform.com>, "Thien-Nga Ngo-Rocaboy" <thiennganr at exoplatform.com>
>> Cc: members at lists.vfossa.vn
>> Sent: Monday, May 19, 2014 8:41:30 AM
>> Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team
>>
>> Tình hình có vẻ đủ lực lượng rồi đấy :-)
>>
>> Anh Tuấn check xem tuần này và tuần tới có sân nào dùng được không nhé,
>> để hẹn với đội ICT PressClub.
> 
> Đặt sân buổi tối giữa tuần anh em thấy ok không?
> Thứ 3 hoặc thứ 4, tầm 6h hoặc 7h.
> 
> Nếu không ai có ý kiến phản đối thì để tôi hỏi đặt rồi báo lại thời gian
> chính xác.
> 
>> On 5/19/14 8:40 AM, Minh Dang wrote:
>>> Hi anh Bình,
>>>
>>> Em la Minh bên eXo. Em xin đăng ký 3 slots cho eXo:
>>> 4. Đặng Văn Minh (Tiền vệ, tiền đạo, nói chung là dính đến tiền)
>>> 5. Đặng Văn Bình (Thủ môn)
>>> 6. Nguyễn Tuấn Lâm (Hậu vệ)
> 
> Đội hình thế này thì nên rủ Hà Nội T&T làm 1 mẻ luôn thể :D
> 
> Kind regards,
> Tuan
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
> 

-- 

Vu The Binh (Mr.) | CEO

NETNAM CORPORATION

18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam

(T)+84-4-37 564 907, (F)+84-4-37 561 888, (M)+84-(0)-9 0343 4477

(E) binh.vt at netnam.vn ; binh at netnam.vn (W) www.netnam.vn

--

NetNam - one of the best ISPs and Solution Providers in Vietnam,

specialized in Corporate networks, Managed ICT services & security
solutions.

--

Your Net, We Care!

<http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh><http://vn.linkedin.com/in/vuthebinh>
<http://netnamonline.com/marketing/index.html>More information about the Members mailing list