[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Cù Việt Nam namcv at haproinfo.vn
Tue May 27 03:48:56 ICT 2014


Hi all.
Hai hậu về 3 tiền vệ hả a.

Em Nam

-----Original Message-----
From: members-bounces at lists.vfossa.vn [mailto:members-bounces at lists.vfossa.vn] On Behalf Of Truong Anh. Tuan
Sent: Sunday, May 25, 2014 10:18 PM
To: VFOSSA Members
Subject: [VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Hi anh em,

Theo tình hình đăng ký hiện tại, danh sách ra sân gặp FC ICT Press Club vào 6h chiều thứ 4 (28/5) tại SVD Hoàng Gia (http://goo.gl/maps/oSGXo) như sau:

1. Đặng Văn Bình (Thủ môn)
2. Trương Anh Tuấn (trung vệ)
3. Nguyễn Hữu Long (hậu vệ)
4. Nguyễn Tuấn Lâm (tiền vệ TT)
5. Nguyễn Thành Viên (tiền vệ TT)
6. Đặng Văn Minh (Tiền vệ con thoi)
7. Vũ Thế Bình (tiền đạo)

Dự bị:
8. Tạ Quang Thái.
(Thế Trung và Nam không tham gia được trận này)

Dù vừa đủ đội hình, nhưng thực sự là lực lượng quá mỏng.
Đề nghị anh em VFOSSA đăng ký tham gia đội bóng + tham gia luôn trận ra mắt này.

Kind regards,
Tuan

----- Original Message -----
From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
To: "Mr. Vien Nguyen" <vien.nguyen at talentedge.edu.vn>, "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
Sent: Sunday, May 18, 2014 12:30:51 PM
Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team

VFOSSA FC đến thời điểm này:

-1. bầu Hùng
0. HLV Nguyễn Hồng Quang
1. Trương Anh Tuấn (trung vệ)
2. Vũ Thế Bình (tiền đạo)
3. Nguyễn Thế Trung (tiền đạo hoặc biên) 4. Cù Việt Nam - Hapro (?) 5. Vũ Duy Lân (nhậu (nhẹt) vệ) 6. Nguyễn Thành Viên (tiền vệ TT hoặc tiền đạo) 7. Nguyễn Hữu Long (hậu vệ) 8. Đặng Văn Minh (Tiền vệ, tiền đạo, nói chung là dính đến tiền) 9. Đặng Văn Bình (Thủ môn) 10. Nguyễn Tuấn Lâm (Hậu vệ hoặc tiền vệ TT)

Đội bơm bóng bổ cam:
1. Tạ Quang Thái

Tình hình là vẫn chưa đủ. Thêm vài anh em nữa thì mới chiến với ICT PressClub được :D

Bình.
_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/


More information about the Members mailing list