[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Mon May 26 15:47:52 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Minh Dang" <minhdv at exoplatform.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Monday, May 26, 2014 1:58:04 PM
> Subject: Re: [VFOSSA]	[VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club
> 
> Thủ môn Đặng Văn Bình đang khẩn trương xin phép vợ (T4 này đúng ngày sinh
> nhật vợ)
> Đặng Văn Minh: confirmed
> Nguyễn Tuấn Lâm: confirmed
> 
> eXo đăng ký thêm 3 slots nữa cho đông vui các bác nhá:
> 
> Nguyễn Thành Trung (có thể đá tiền đạo, tiền vệ, bắt gôn cũng được)
> Đào Ngọc Anh (hậu vệ)
> Phùng Hải Nam (tiền đạo)

Xác nhận đăng ký thành viên VờU.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list