[VFOSSA] Danh sách ý tưởng MHST 2014

Nguyễn Vũ Hưng vuhung16plus at gmail.com
Wed May 28 09:44:10 ICT 2014


Vào 23:49 Ngày 18 tháng 05 năm 2014, Nguyen Hong Quang <
nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> đã viết:

> Danh sách chính thức 33 ý tưởng của MHST 2014, trong đó có 24 ý tưởng
> làm PMNM cho nền tảng di động đã được công bố trên website của cuộc thi.
>
>
> http://vfossa.vn/vi/mhst/2014/Danh-sach-y-tuong-cuoc-thi-mua-he-sang-tao-2014-67/
>
> BTC xin chân thành cảm ơn các cá nhân và DN trong và ngoài VFOSSA đã
> đóng góp ý tưởng. Tiếp theo BTC kêu gọi các thành viên tất cả các cộng
> đồng PMNM hãy giúp đỡ BTC phổ biến danh sách này đến các bạn sinh viên
> Đại học và cao đẳng, theo các kênh thông tin khác nhau và động viên các
> em làm hồ sơ đăng ký dự thi theo mẫu đã phổ biến trong Thông báo số 1
> của BTC
>
> http://vfossa.vn/vi/mhst/2014/Thong-bao-so-1-Dang-ky-du-thi-MHST-2014-66/
>

Ý tưởng quá hoành tráng.
Nhìn cách vào đề biết đây là đội chuyên nghiệp của Bách Khoa rồi.
http://wiki.vfossa.vn/mhst:ideas:mhst2014:maas​

​Không rõ đã có nhóm sinh viên nào apply ý tưởng này chưa?
(Hiếu nhỉ?)​


-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] (in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng, グェン ヒュン ウー, 阮武興)
vuhung16plus{remove}@gmail.dot.com , YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16plus,
twitter: vuhung <https://twitter.com/vuhung>, MSN: vuhung16.
vuhung's facebook <http://www.facebook.com/nguyenvuhung>  Nguyễn Vũ
Hưng's blog on Free and Open Source, Blog tiếng Nhật,
<http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/>Vietnamese LibreOffice,
<http://libo-vi.blogspot.com/>Mozilla & Firefox tiếng
Việt<http://mozilla-vi.blogspot.com/>

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited to Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/0d08ae7d/attachment.html 


More information about the Members mailing list