[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 28 09:57:41 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Mr.Vien TALENTEDGE" <vien.nguyen at talentedge.edu.vn>
> To: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
> Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Wednesday, May 28, 2014 9:55:39 AM
> Subject: Re: [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club
> 
> Dear a Tuấn
> a update lại đội hình ra sân 18h hôm nay nhé!

Thêm vài cầu thủ dự bị thôi, còn đội hình chính vẫn như cũ.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list