[VFOSSA] [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 28 10:03:05 ICT 2014


----- Original Message -----
> From: "Mr.Vien TALENTEDGE" <vien.nguyen at talentedge.edu.vn>
> To: "Truong Anh. Tuan" <tuanta at iwayvietnam.com>
> Cc: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Wednesday, May 28, 2014 9:59:58 AM
> Subject: Re: [VờU] Doi hinh ra san vs. ICT Press Club
> 
> đồng phục có cần phải mặc qui định màu gì k anh, hay đội ICT Press đã có
> màu áo xanh rồi mình mặc thập cẩm cũng đc

Hiện đã có người lo chuyện đồng phục, nhưng không chắc có kịp không. Anh
em cứ mang theo đồ của mình cho chắc.

Kind regards,
Tuan


More information about the Members mailing list