[VFOSSA] VFOSSA Football Team

Hai Tu | THT Solutions Jsc., tulh at thts.vn
Wed May 28 16:50:48 ICT 2014


Dear team,

Không cần riêng đâu.

Không bình luận nhưng mà vẫn theo dõi liên tục đấy.

 

Regards,

**********************
Hải Tú
0983057066
 <http://www.thts.vn> http://www.thts.vn

 

From: members-bounces at lists.vfossa.vn [mailto:members-bounces at lists.vfossa.vn] On Behalf Of Minh Dang
Sent: Wednesday, May 28, 2014 4:42 PM
To: VFOSSA Members
Subject: Re: [VFOSSA] VFOSSA Football Team

 

Em nghĩ là chúng ta nên có một mailing list riêng cho VờU FC, chứ hiện tại cái topic này có vẻ hơi spam 90% phần còn lại của VFOSSA member thì phải. Các bác nghĩ sao?

 

2014-05-28 16:09 GMT+07:00 Nguyễn Hữu Thành <huuthanh.ng at gmail.com <mailto:huuthanh.ng at gmail.com> >:

Cám ơn nhiều :-)

 

Vào 14:50 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn <mailto:nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn> > đã viết:

Xin báo cáo với Đại lão Hòa thượng là 16h sân chưa mở. Hình như cụ thêm số 1 vào trước số 6 thì phải :-)

Thứ hai là tối (evening) thì là khoảng thời gian từ 17-21h.

Thứ ba là nếu cụ không có việc gì làm từ 17-18h thì có thể rủ rê thêm một số bình luận viên "bóng mát" ra một quán nào đó gần đấy "bình luận trước trận đấu" như trên TV ấy. Ối giời,  nhiều giải pháp lắm. :-D
Kính,
Quang

Le 28/05/2014 14:41, Nguyễn Hữu Thành a écrit :

Lịch cũ là 16h cơ mà? 

Mãi 5h50 mới tập hợp thì thôi vậy, hẹn lần sau có đội già cổ vũ :-)

 

Vào 14:40 Ngày 28 tháng 05 năm 2014, Nguyễn Hữu Thành <huuthanh.ng at gmail.com <mailto:huuthanh.ng at gmail.com> > đã viết:

Sao lại tối? 

Chiều thôi, chứ tối thì phải về nhà!

 

 

 

_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn <mailto:Members at lists.vfossa.vn> 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/

 

-- 

Nguyễn Hữu Thành


_______________________________________________
POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
_______________________________________________
Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn <mailto:Members at lists.vfossa.vn> 
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
VFOSSA website: http://vfossa.vn/

 

-- 
Minh DANG
Team Leader at eXo Platform
Phone: +84 904 408 847
Skype: minhdv81
Twitter: @minhdv81

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140528/f788f32e/attachment.html 


More information about the Members mailing list