[VFOSSA] Kết quả chung khảo MHST 2014

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn
Sun Nov 2 22:09:29 ICT 2014


Chào các bạn,

Kết quả chung cuộc MHST 2014 đã dược công bố trên website của MHST
http://vfossa.vn/vi/mhst/2014/Thong-bao-so-6-Ket-qua-chung-cuoc-MHST-2014-76/

Thay mặt BTC, tôi xin chúc mừng các đội dự án đã đoạt giải thưởng năm
nay. Tôi cũng xin nhiệt liệt cảm ơn các nhà tài trợ: Đại học FPT, Công
ty DTT và Công ty NetNam đã đóng góp tài trợ giải thưởng cho cuộc thi.
Cảm ơn Hội Tin học Việt Nam và Bộ KHCN đã giúp đỡ và tài trợ cho các
nhóm dự án.

Cảm ơn các trường Đại học, các nhóm cộng đồng, các doanh nghiệp và cá
nhân trong và ngoài VFOSSA đã đóng góp ý tưởng, tham gia hướng dẫn
(mentor) và tạo điều kiện cho các nhóm dự án. Cảm ơn các thành viên các
Ban GK sơ tuyển, sơ khảo và chung khảo đã bỏ nhiều thời gian để thẩm
định hồ sơ dự thi và kết quả các dự án.

Với mong muốn MHST trở thành một sân chơi hữu ích cho các em SV và có
ích cho xã hội thông qua sản phẩm của các dự án, chúng tôi mong nhận
được các góp ý của tất cả các bạn về những điều được và chưa được của
cuộc thi trong suốt 6 kỳ thi vừa qua. Mọi góp ý xin gửi về cho BTC tại
địa chỉ <btc.mhst at vfossa.vn). Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp, nhóm
công đồng và các mentors hãy tiếp tục giúp đỡ các nhóm dự án tiếp tục
hoàn thiện các sản phẩm, nhất là các dự án đã đoạt giải để chúng sẽ trở
thành các sản phẩm PMNM thực sự có ích và đáp ứng các tiêu chí của một
PMNM theo thông lệ của cộng đồng PMNM quốc tế.

Hẹn gặp lại các bạn vào kỳ thi MHST 2015.

Trân trọng cảm ơn các bạn.

T/M BTC MHST 2014
Chủ tịch HĐGK

Nguyễn Hồng Quang


More information about the Members mailing list