[VFOSSA] Thông báo kết nạp hội viên mới

Nguyễn Thế HÙNG thehung at vfossa.vn
Mon Sep 22 23:59:35 ICT 2014


Kính gửi các anh/chị hội viên VFOSSA,

Ban phát triển hội viên đã nhận được đăng ký gia nhập hội viên VFOSSA của
anh Hoàng Văn Thắng (thang.hoangvan at gmail.com).

Ban phát triển hội viên xin thông báo chính thức kết nạp các anh chị có tên
trên trở thành hội viên VFOSSA.

*Các anh/chị hội viên mới xin lưu ý:*
- Hội viên có trách nhiệm tuân thủ Quy chế hội viên [1] cũng như điều lệ
VFOSSA [2].
[1]: http://wiki.vfossa.vn/quychehoivien
[2]: http://vfossa.vn/vi/download/vfossa/Dieu-le-VFOSSA-2014-Ban-chinh-thuc/

*Hướng dẫn dành cho hội viên mới:*
- Để có thể tham gia trao đổi với các hội viên khác và nhận được các thông
tin từ CLB, Các hội viên mới tự đăng ký vào mailing-list của CLB ở địa chỉ:
http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members

Chúc các anh/chị có nhiều đóng góp cho sự phát triển của VFOSSA nói riêng
và công cuộc phát triển PMNM ở Việt Nam nói chung.

P/S: Sau khi hoàn tất các đăng ký theo hướng dẫn ở trên, các anh/chị hội
viên mới vui lòng trả lời email này để làm quen với các hội viên khác trong
CLB. Email các anh chị giới thiệu thông tin về ngành nghề, cơ quan công tác
và đặc biệt là những đóng góp của các anh/chị cho việc phát triển PMNM
trong hiện tại (và tương lai).


-- 
Nguyễn Thế Hùng
0904762534 - thehung at vfossa.vn
Trưởng ban truyền thông - Phát triển hội viên
Câu lạc bộ phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam (VFOSSA)
http://vfossa.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20140922/4a3812a7/attachment.html 


More information about the Members mailing list