[VFOSSA] [VFOSSA DN] Fwd: Thong bao nop nien liem 2015 - VFOSSA

Van Hau Luu hau.lv at i3-vietnam.com
Fri Jul 24 15:13:48 ICT 2015


..nhà iem kế tóan báo cáo okay 2015 rồi, không biết có trong danh sách khen
thưởng nộp sớm (không phải nhắc nhiều :) không nhỉ?

*Best Regards,**Lưu Văn Hậu *

VP Customer Relations
M: + 84 91 32 04 846 | E: hau.lv at i3-vietnam.com________________________________________________________________________

A: Regus PressClub 59A Ly Thai To, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

T: + 84 4 3537 7880 | F: + 84 4 3537 7881 | W: www.i3-vietnam.com
P *Please consider the environment before printing this e-mail*

www.MANAGEENGINE.com <http://www.manageengine.com/>  |  www.ZOHO.com
<http://www.zoho.com/>  | www.ENGENIUS.ins.vn
<http://www.engenius.ins.vn/> | www.foss.ins.vn
________________________________________________________________________

2015-07-24 15:10 GMT+07:00 Thư ký VFOSSA <nguyen.xuan.huong at vfossa.vn>:

> Dear anh Dũng.
>
> VAIP đã nhận được khoản hội phí 2014-2015 (4 triệu) của Công ty DTT, VAIP
> đã gửi phiếu thu theo tên anh rồi nhé.
>
>
>
> Thanks & Best Regards
>
> Nguyen Xuan Huong (Mrs)
>
> ------------------------------------------------
>
> VFOSSA
>
> Add: 6th Floor, 14 Tran Hung Dao Str, Hanoi, Vietnam
>
> Tel: (84.4) 38211725/ext 604
>
> Mobile: 0986727473
>
> Email: nguyen.xuan.huong at vfossa.vn
>
>
>
> *From:* Dung Tran Kiem [mailto:dzung.tran at dtt.vn]
> *Sent:* Thursday, July 23, 2015 2:18 PM
> *To:* VFOSSA Companies; VFOSSA Members
> *Cc:* thuky at vfossa.vn
> *Subject:* Re: [VFOSSA DN] Fwd: Thong bao nop nien liem 2015 - VFOSSA
>
>
>
> Gửi anh Hùng,
>
> Đại diện DTT, báo cáo các anh là DTT đã đóng đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
>
>
> Đề nghị các anh có thông báo khi đến hạn thu để DTT có điều kiện hoàn
> thành nghĩa vụ của mình, tránh trường hợp bị chậm mất uy tín doanh nghiệp.
>
> Dũng
>
>
>
> On Mon, Jul 20, 2015 at 7:58 PM Nguyễn, Thế Hùng <thehung at vinades.vn>
> wrote:
>
>  Kính gửi các anh/ chị hội viên VFOSSA,
>
> Ban hội viên VFOSSA vừa nhận đề nghị của bộ phận thư ký về việc nhắc nhở
> các hội viên đóng niên liễm (hội phí) qua website vfossa.vn.
>
> Theo đó, bộ phận thư ký đã thông báo đến các hội viên qua công văn số
> 55/2015/CV-VFOSSA ngày 05/05/2015, tuy nhiên đến thời điểm này bộ phận thư
> ký mới nhận được hội phí năm 2015 của 6/38 hội viên tập thể và 1 hội viên
> cá nhân. Riêng năm 2014 mới chỉ có 9/33 hội viên tập thể và 7 hội viên cá
> nhân hoàn thành nghĩa vụ niên liễm.
>
> Bộ phận thư ký đề nghị công bố kết quả đóng hội phí 2014-2015 lên website
> VFOSSA.vn, tuy nhiên, do có một số hội viên mới kết nạp sau ngày 05/05/2015
> chưa nhận được thông báo, do đó Ban hội viên đề nghị bộ phận thư ký lùi
> thời hạn thông báo đến ngày 25/07/2015.
>
> Đề nghị các hội viên mới kết nạp mau chóng hoàn thành nghĩa vụ hội phí
> 2014-2015. Chi tiết về việc nộp hội phí vui lòng truy cập:
> http://vfossa.vn/vi/news/Tin-DN-VFOSSA/Thong-bao-nop-nien-liem-2015-172/
>
> Sau ngày 25/07/2015, thông báo kết quả thu hội phí của bộ phận thư ký sẽ
> được đăng tải lên website VFOSSA.vn. Việc cập nhật tình trạng hội phí của
> các hội viên tập thể sẽ được công khai tại địa chỉ:
> http://wiki.vfossa.vn/thanhvientapthe
>
> Vậy ban hội viên xin thông báo để các hội viên được biết để theo dõi và
> cập nhật thông tin. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Hương -
> Bộ phận thư ký của VFOSSA theo thông tin dưới đây!
>
>
>
> ---------- Thư đã chuyển tiếp ----------
> Từ: *Thư ký VFOSSA* <nguyen.xuan.huong at vfossa.vn>
> Ngày: 15:36 Ngày 10 tháng 07 năm 2015
> Chủ đề: Thong bao nop nien liem 2015 - VFOSSA
> Đến: joseph.pnc at linxhq.com
> Cc: nguyen hong quang <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn>
>
>  Kính gửi: Lãnh đạo Đơn vị Hội viên VFOSSA
>
> -     Căn cứ theo điều lệ CLB Phần mềm Tự do Nguồn mở Việt
> Nam(VFOSSA)
>
> -     Căn cứ theo hồ sơ đăng ký tham gia Hội viên tập thể VFOSSA.
>
>    Ban Thư ký VFOSSA trân trọng gửi tới quý Đơn vị Hội viên tập thể
> thông báo và đề nghị nộp niên liễm năm *2015* (chi tiết vui lòng xem file
> đính kèm)
>
>     * Thông tin tiếp nhận niêm liễm: *
>
>        Tên đơn vị: Hội Tin học Việt Nam
>
>        Số tài khoản: 003 70406 0000 979
>
>        Tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, sở giao dịch 64-68 Lý
> Thường Kiệt, Hà Nội
>
>     Rất mong nhận được sự hợp tác của quý Đơn vị.
>
> Trân trọng cảm ơn.
>
>
>
> Ban thư ký VFOSSA
>
> Nguyen Xuan Huong (Mrs)
>
> ------------------------------------------------
>
> VFOSSA
>
> Add: 6th Floor, 14 Tran Hung Dao Str, Hanoi, Vietnam
>
> Tel: (84.4) 38211725/ext 604
>
> Mobile: 0986727473
>
> Email: nguyen.xuan.huong at vfossa.vn
>
>
>
> --
>
>
> Trân trọng,
>
> Nguyễn Thế Hùng
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Doanhnghiep mailing list
> Doanhnghiep at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/doanhnghiep
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Doanhnghiep mailing list
> Doanhnghiep at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/doanhnghiep
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20150724/26936eb6/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: image001.jpg
Type: image/jpeg
Size: 16576 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20150724/26936eb6/attachment-0001.jpg>


More information about the Members mailing list