[VFOSSA] Fwd: [e-par] Cập nhật giao diện thân thiện hơn

Truong Anh Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Tue May 12 15:36:30 ICT 2015


Không thấy nút like đâu, đành chọn nút forward :) 


From: "Tam Viet Technology" <notifications at github.com> 
To: "tamviettech/e-par" <e-par at noreply.github.com> 
Sent: Tuesday, May 12, 2015 11:52:05 AM 
Subject: [e-par] Cập nhật giao diện thân thiện hơn 

E-PAR 3.0.0.2, 2015-05-12 


  * Cập nhật giao diện: 
  * Điều chỉnh giao diện model dialog 
  * Điều chỉnh giao diện tra cứu 
  * Tự động xác định thành phần hồ sơ khi thêm mới hồ sơ 
  * Điều chỉnh mầu cho button 
  * Tăng tốc độ chuyển trang 
  * Cho phép nhiều định dạng đính kèm: pdf,doc,docx,xls,xlsx 
  * Điều chỉnh "button style"" ở danh sách hồ sơ 
  * Bổ sung chức năng tìm kiếm khi chọn thủ tục 


— 
View it on GitHub . 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20150512/ac300a0b/attachment.html>


More information about the Members mailing list