[VFOSSA] FOSS Beer với Linagora Vietnam

Truong Anh Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 13 16:36:07 ICT 2015


----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang" <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn>
> To: "members" <members at lists.vfossa.vn>
> Cc: "Dang Quyet PHAM" <dqpham at linagora.com>, "Huynh Quyet Thang" <thanghq at soict.hust.edu.vn>, "Ngo Hong Son"
> <sonnh at soict.hust.edu.vn>, "Quang TRAN" <qtran at linagora.com>
> Sent: Wednesday, May 13, 2015 2:28:51 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] FOSS Beer với Linagora Vietnam

> Chào anh em,
> 
> Địa điểm FOSS Beer tối nay với Linagora Vietnam nay chuyển sang Nhà hàng
> Thế giới bia Lã Vọng, 169 Hoang Ngan, Thanh Xuân.
> 
> https://www.google.com/maps/place/Th%E1%BA%BF+gi%E1%BB%9Bi+bia+L%C3%A3+V%E1%BB%8Dng/@21.00711,105.800147,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa4d23a19ad973e33?sa=X&ei=N8NRVbjkC8G3uQTL74H4Ag&ved=0CJYBEPwSMA8).
> 
> Bắt đầu từ 18h30 để anh em Vờ-U chiều có trận đá banh gần đó có thể nhập
> hội.
> 
> Anh em đến dự đông đảo nhé.

Hi Mr. Quang,

Mishari from OpenData ASEAN would attend as well.
I gave him your phone number in case he needs to look for you.
I myself might be there late.

Rgds,
Tuan


More information about the Members mailing list