[VFOSSA] Fwd: Fwd: Hoi thao kiem thu phan mem

Dzung Tran dungtk at gmail.com
Tue May 19 10:42:47 ICT 2015


Kính gửi anh Quang,

DTT sẽ do Phú Cường (cuong.le at dtt.vn) đăng ký 3 slots. Cảm ơn anh đã thông
báo.

Dũng

Tran Dzung
-----------------------------------------
Mailbox : dungtk@ <dungtk at tnmt.vn>gmail.com
Mobile : 0903239300

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v2

mQENBFVEeJEBCADN52b2u2ANRWBS4MmQo3mkN9HRwwuQJGXmcj8gAX8PbYayHusk
F1Ud0HsU/2WFrEB1H3+zjwD7BjdAQgbnCKS3s677j056rzg8HInnIMyQXTr81GC9
nfVC/gSuFLC5+IT8Ycd5aVBqilGMeQY/CE8PF3DWXFjPDlHKzCKqg7MLUkp1uV40
60C7x4tkkqFCxZolEbfM6kK1O5p73Kx/9AaMNEHU4IqPD3SMUfObv1sCZMoOOXAK
qGicoP8pOxc/jckaOjcyHDO4VDIwVXxXctLdvT4ijzd/GibSBqTbkRqNBUQAMPpj
iA0sSNCNAd/Gfk7x5X8fEWvoOIODUyUqQnsjABEBAAG0IVRyYW4gS2llbSBEdW5n
IDxkdW5ndGtAZ21haWwuY29tPokBOQQTAQgAIwUCVUR4kQIbAwcLCQgHAwIBBhUI
AgkKCwQWAgMBAh4BAheAAAoJENRNH7vk/LtfsygH/jdKfHOMecdx/LCJpxqgQlKE
JC97dxNE9qeLTAUxp310DBidbQcNmaKmkuipBfsXA30GxCDvVENzo9busgmgR4Km
UhiglBj7+iMEmM0ojfElWOlLYVquNfGbLNMAsFhNC16oMnIq9YCQqDXkPGOeHVXl
76LyCPSXdKn7sORtDClIfLy+of0wxTDXhu4+09RLu3z3UJoAyOg5oF7T210UzZu5
kwsfYc1pE5Gx2huiPrgvChvC9WHj/D5v11csmUiI9a1kFqDZnTskFHxZJYtumO8e
wAyQ9Iz8gFFlBIQiBC3oVN2yWMArvr3XS8LNioBmD8SKT18KIAU3eGBqpIIhq1m5
AQ0EVUR4kQEIAKWSpNBl9VREJGQ7B0y7U12IvAx4gmEog9/I7qZEt6HJW2SI6Awq
+Pxr7hMD2z/1s8xqiN1XUV5nOAQ8W4sO43OaKfUbm1pnqOIIMhfMdeDFsmnA+ewe
fhEs7rxbcnIWFsCqpN5h1V2ZGCr43dwVF8xk6zC2PMe+8pWd0EXhR+oz4ko5yu81
cSF7GxGv3EwHdX0Hz5TpfnwFkSmPZyQ4THyATD1ZIWRY6cWOlB740FhfjTrz/g5s
84180uOoRH9EL90vD8HqaakuPIdEP5TOkb8jBQ7RzZi/dLJJrDPwde0lSLnJ5c1j
+yxkgrrp5fEHCjhE1i83SPhYse9XkETIneEAEQEAAYkBHwQYAQgACQUCVUR4kQIb
DAAKCRDUTR+75Py7Xz80B/40GVZvf1zM15lfQgWoUERaAp1p5yHfMea9/cpEN3W0
X0rXfXn4QRtpa1vsEQ4wOa+EPNIauJoUgS2ev7S11vhDOFiJmOiOIG3Jkzfd8NXU
3xP/yJV/PZLN9nVmYgdkI2OQAHn0NdHmqe4RL2apK31pJbgG6bT3Ut1YGw9DtRqD
Wd9lsJlvkzNs59RgHhmDsioXsdJ0bcMC1i2aYt1Reng9sncl+16EBrsR1Vrc15p3
vlJvdXwQoTwL2xZbHZ9osds5k/8eeaRKi18FVhDzoxCkUB0GYDQLskr6iCjDKrCL
/ySkuVZId7amRzxji56O2ErQl3nSgbTS8TB4w3RLpS3D
=6LzS
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----


Vào 10:25 Ngày 19 tháng 05 năm 2015, Pham Thi Oanh <oanhpt at iwayvietnam.com>
đã viết:

> Chào anh Quang.
>
> Công ty iWay xin phép đăng ký 2 người tham dự:
>
> - Phạm Thị Oanh: SĐT 0983064698
> - Luyện Lê Dung: SĐT 0948542848
>
> Cảm ơn anh.
>
> Pham Thi OANH
> Account Manager
> Information Way Joint Stock Company
> No 20A, Lane 98, Thai Ha Street, Ha noi, Viet nam
> Phone: +84(4) 3537 8684
> Fax: +84(43) 3537 8683
> Handphone: 098.306.4698
> Email: oanhpt at iwayvietnam.com
> Website: www.iwayvietnam.com
>
> ----- Original Message -----
> From: "Nguyen Hong Quang" <nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Tuesday, May 19, 2015 1:01:38 AM
> Subject: [VFOSSA] Fwd: Fwd: Hoi thao kiem thu phan mem
>
> Chào các bạn,
>
> Tôi nhận được lời mời dưới đây về một hội thảo kiểm thử PM. Đây là một
> chủ đề rất đáng quan tâm. Địa điểm, chương trình trong file đính kèm.
>
> Các cá nhân và DN thành viên VFOSSA quan tâm và muốn tham gia xin hãy
> gửi thư đăng ký cho tôi (Họ tên, tên cơ quan, email, điên thoại) từ nay
> đến trưa thứ tư (20/5) để tôi thông báo cho BTC gửi giấy mời nhé.
>
> Nếu không bị kẹt đột xuất, tôi sẽ tham gia Hội thảo này.
>
> Thân ái,
> Quang
>
>
> -------- Message transféré --------
> Sujet :         Fwd: Hoi thao kiem thu phan mem
> Date :  Mon, 18 May 2015 10:01:55 +0700
> De :    Tuan Hoa Nguyen <nguyentuanhoa2003 at gmail.com>
> Pour :  nguyen.hong.quang at ifi.edu.vn, Nguyen Thi Ngan Giang
> <giang.nguyen at komtek.vn>
>
>
>
> Thân gửi Quang,
>
> Anh gửi em nội dung và chương trình Hội thảo kiểm thử phần mềm tổ chức
> tuần sau ở HN. Em xem và mời tất cả những ai trong Vfossa quan tâm tham
> gia nhé. Em gửi cho anh danh sách đại biểu muốn tham dự,anh cho gửi giấy
> mời và dự tiệc trưa..
>
>
> Anh Tuấn Hoa
>
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20150519/2ded977e/attachment-0001.html>


More information about the Members mailing list