[VFOSSA] Mời dự hội thảo OpenTech Talk do Linagora phối hợp VFOSSA tổ chức

Trần Kiêm Dũng dungtk at fds.vn
Tue Jul 14 09:13:23 +07 2020


Kính gửi các thành viên VFOSSA,

VFOSSA phối hợp với Công ty Linagora VN tổ chức hội thảo OpenTeck Talk với chủ đề Web API Development vào 24/7/2020 tại Toong Coworking Space, số 5 Điện Biên Phủ, Hà Nội từ 18h đến 20h.

VFOSSA rất mong muốn và đề nghị các thành viên cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật tham gia sự kiện này để thêm cơ hội trao đổi, giao lưu về kỹ thuật và kinh doanh giữa các thành viên VFOSSA.

Thông tin chi tiết và QR code đăng ký trong file đính kèm, rất mong nhận được sự ủng hộ của các thành viên.

Trân trọng,


Trần Kiêm Dũng
--------------------------------------------
FDS 
0903239300

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20200714/335928f0/attachment-0001.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: Open-Tech-Talk-Invitation.jpg
Type: image/jpeg
Size: 2238914 bytes
Desc: not available
URL: <http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20200714/335928f0/attachment-0001.jpg>


More information about the Members mailing list