Chào Thắng,<div><br></div><div>Góp ý khá hay tuy nhiên chẻ ra nhiều thư, một vài thư lặp lại nhiều lần nên khó theo dõi.</div><div><br></div><div>Thắng có thể gộp lại 1 thư cho nó liền mạch được không?</div><div><br></div>
<div>Về cầu chuyện góp ý và thảo luận cho MHST, mình là 1 volunteer tham gia từ đầu (2009), bây giờ đảm nhận nhiệm vụ lo kinh phí, nói thật là rất lo lắng.</div><div><br></div><div>Dưới góc độ doanh nghiệp mà nói thì thực sự mình cũng kỳ vọng tìm kiếm được tài năng tuy nhiên đều miss cả. Miss không phải là không có người tài mà miss vì họ tài quá nên các ông DN lớn hơn/nước ngoài chén mất :), dù sao cũng không uổng.</div>
<div><br></div><div>Về chuyện tiêu chí cuộc thi thì quả thật cũng phải xin có mấy ý kiến với anh Quang đó là qua các năm mình bó hẹp nguồn ý tưởng lại dẫn đến việc đưa ra ý tưởng chưa chắc người dự thi có thể đáp ứng được hoặc không trúng với những gì họ được đào tạo/thực hiện .... Việc bó tiêu chí này dẫn đến việc mất hứng thú cho đối tượng dự thi và phần nào cũng dần dần ảnh hưởng tới tên tuổi của cuộc thi.</div>
<div><br></div><div>Trong các cuộc đã diễn ra nói thật trình độ của người dự thi cũng rất khác nhau dẫn đến việc chấm thi chưa được thống nhất.<br><br>Cách của Thắng đưa ra rất hay và mình thực sự đã thực hiện rồi (đội đóng góp LibreOffice) đó là chuyện &quot;bài bản&quot; và &quot;chuyên nghiệp&quot; trong foss đồng thời mở rộng nguồn đóng góp ý tưởng (có nghĩa là mình chấp nhận mọi dự án). Việc của mình là làm rõ thế nào là &quot;bài bản&quot;, thế nào là &quot;chuyên nghiệp&quot; đồng thời ngày càng bổ sung chi tiết các tiêu chí chấm thi để mọi người tuân thủ.<br>
<br>Em đề nghị thế này, mình cần chấp nhật việc cho phép đăng ký các dự án có sẵn, tuy nhiên phải mình bạch ra khi qua vòng sơ loại, nhận tiền tài trợ của BTC thì họ làm được cái gì, đóng góp thế nào, kết quả phản hồi/chấp nhận từ cộng đồng/upstream như thế nào...</div>
<div><br>Nói chung là làm cho sân chơi MHST ngày càng có nhiều người chơi, ngày càng mở rộng thì việc có nhiều tổ chức/doanh nghiệp chung tay đóng góp hơn.</div><div><br></div><div>Rất mong có nhiều thảo luận xung quanh việc này.</div>
<div><br></div><div>Thaitq</div><div><br></div><div><br><div class="gmail_quote">2012/5/10 Hoàng, Minh Thắng <span dir="ltr">&lt;<a href="mailto:hoangminhthang@xaydunghoanglong.com" target="_blank">hoangminhthang@xaydunghoanglong.com</a>&gt;</span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><h1 style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:10px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;margin-right:0px;margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:20px;border-left-width:0px">

Tóm tắt</h1><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:15px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:0px;border-left-width:0px">

Tóm lại qua hai mô hình kịch bản.</p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:15px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:0px;border-left-width:0px">

kịch bản 1: (kịch bản cũ) Nhận định: người học CNTT kém, không say mê. Hệ thống giáo dục lạc hậu, tồi tệ</p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:15px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:0px;border-left-width:0px">

Giải pháp: cho người dự thi thi những cái &quot;của thực tế&quot;, những bài toán doanh nghiệp đang gặp phải </p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:15px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:0px;border-left-width:0px">

Diễn biến: người dự thi không đủ hứng thú và trình độ thực hiện. </p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:15px;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:0px;border-left-width:0px">

Kết quả: giải được trao cho cách ngẫu hứng (kết quả của thang điểm ngẫu hứng). Các nhà tài trợ quay lưng, người tham gia thi không có chất lượng.</p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:15px;border-left-width:0px">

Kịch bản 2: (kịch bản mới)</p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:15px;border-left-width:0px">

Nhận định: người học CNTT không được chỉ cho đâu là đúng, đâu là sai. Hệ thống giáo dục lạc hậu, tồi tệ </p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:15px;border-left-width:0px">

Giải pháp: ưu tiên tiêu chí &quot;bài bản&quot; trong một (vài) năm đầu, sau đó nâng dần lên về độ thực tế </p><p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:15px;border-left-width:0px">

Diễn biến: người dự thi không bị gò bó bởi các bài toán nhàm chán nên có tinh thần làm việc cao. Tiêu chí của cuộc thi buộc người dự thi phải có được các kĩ năng lập trình (dù không nhiều nhưng là điều kiện để trở thành chuyên nghiệp)</p>

<p style="padding-right:0px;padding-left:0px;border-bottom-width:0px;padding-top:0px;font:inherit;border-style:initial;border-color:initial;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px;border-top-width:0px;line-height:22px;margin-right:0px;color:rgb(51,51,51);margin-left:0px;border-right-width:0px;font-family:Helvetica,arial,freesans,clean,sans-serif;margin-top:15px;border-left-width:0px">

Kết quả: có thể giải nhất bị để trống trong một hai năm nhưng thương hiệu cuộc thi được đảm bảo. Về sau trở đi người thi lấy đó nhìn vào mà rèn mình và có những sản phẩm tốt hơn nữa. (Xa hơn tí nữa,) các doanh nghiệp &quot;có CNTT&quot; (không thuần CNTT) cùng tham gia tài trợ khi họ thấy cần thiết quảng bá hình ảnh mình như một đơn vị có chiến lược nhân sự về CNTT.</p>

<br>_______________________________________________<br>
POST RULES: <a href="http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist" target="_blank">http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist</a><br>
_______________________________________________<br>
Members mailing list: <a href="mailto:Members@lists.vfossa.vn">Members@lists.vfossa.vn</a><br>
<a href="http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members" target="_blank">http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members</a><br>
VFOSSA website: <a href="http://vfossa.vn/" target="_blank">http://vfossa.vn/</a><br></blockquote></div><br></div>