<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"><head><meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"><meta name=Generator content="Microsoft Word 14 (filtered medium)"><style><!--
/* Font Definitions */
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Wingdings;
        panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face
        {font-family:Tahoma;
        panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
/* Style Definitions */
p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0cm;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
p
        {mso-style-priority:99;
        mso-margin-top-alt:auto;
        margin-right:0cm;
        mso-margin-bottom-alt:auto;
        margin-left:0cm;
        font-size:12.0pt;
        font-family:"Times New Roman","serif";}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Arial","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-family:"Arial","sans-serif";
        mso-fareast-language:EN-US;}
@page WordSection1
        {size:612.0pt 792.0pt;
        margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt;}
div.WordSection1
        {page:WordSection1;}
--></style><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<o:shapelayout v:ext="edit">
<o:idmap v:ext="edit" data="1" />
</o:shapelayout></xml><![endif]--></head><body lang=VI link=blue vlink=purple><div class=WordSection1><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'>Hi các anh, <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'>Ý tưởng này rất hay và em nghĩ là có thể bắt tay và hợp tác giữa các thành viên trong VFossa được đấy ạ </span><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:Wingdings;color:#1F497D'>J</span><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'><o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'>Khi nào các bác tổ chức một buổi giao lưu đi ạ, em cũng muốn trình bầy ý tưởng kinh doanh “liên thủ” trong mảng giáo dục.<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'>Cheers, <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'>Duy Lân <o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><span lang=EN-US style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><span style='font-size:11.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#1F497D'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class=MsoNormal><b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'>From:</span></b><span lang=EN-US style='font-size:10.0pt;font-family:"Tahoma","sans-serif"'> members-bounces@lists.vfossa.vn [mailto:members-bounces@lists.vfossa.vn] <b>On Behalf Of </b>Lê Ng?c Quang<br><b>Sent:</b> Monday, January 28, 2013 11:43 AM<br><b>To:</b> Nguyen Hong Quang<br><b>Cc:</b> khanh do; VFOSSA Members; tuanhoa@dtt.vn; Minh Phambinh<br><b>Subject:</b> Re: [VFOSSA] [ict_vn: 341] Muốn kiếm tiền, DN phần mềm nguồn mở phải &quot;liên thủ&quot;<o:p></o:p></span></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p><p class=MsoNormal>Vấn đề vẫn là giải pháp nào để liên kết được chứ chúng ta cũng đã hô khẩu hiệu nhiều rồi mà chưa thấy gì.<o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal>Các anh thử nghĩ xem có đòn bẩy kinh doanh hay tài chính nào để các cty PMNM liên kết và làm việc được với nhau không?<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal>Thân ái.<o:p></o:p></p></div><div><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p><div><p class=MsoNormal>Vào 11:52 Ngày 28 tháng 1 năm 2013, Nguyen Hong Quang &lt;<a href="mailto:nguyen.hong.quang@auf.org" target="_blank">nguyen.hong.quang@auf.org</a>&gt; đã viết:<o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal>Chào cả nhà,<br><br>IctNews vừa đăng một bài rất hay về lễ tổng kết và mừng SN của VFOSSA (link dưới đây). Cảm ơn anh Lê Ngọc Quang đã &quot;bắn tin&quot; và đặc biệt cảm ơn bạn Ngọc Mai (ictNews) đã viết bài này. <br><br>@Thế Hùng: đưa lại tin này lên <a href="http://vfossa.vn" target="_blank">vfossa.vn</a> ngay nhé.<br><br>Thân ái,<br>Quang<o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal><br><br>-------- Message original -------- <o:p></o:p></p><table class=MsoNormalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td nowrap valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>Sujet: <o:p></o:p></b></p></td><td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal>[ict_vn: 341] Muốn kiếm tiền, DN phần mềm nguồn mở phải &quot;liên thủ&quot;<o:p></o:p></p></td></tr><tr><td nowrap valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>Date&nbsp;: <o:p></o:p></b></p></td><td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal>Mon, 28 Jan 2013 08:46:00 +0700<o:p></o:p></p></td></tr><tr><td nowrap valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>De&nbsp;: <o:p></o:p></b></p></td><td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal>Lê Ngọc Quang <a href="mailto:quang@viamisoftware.com" target="_blank">&lt;quang@viamisoftware.com&gt;</a><o:p></o:p></p></td></tr><tr><td nowrap valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>Répondre à&nbsp;: <o:p></o:p></b></p></td><td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal><a href="mailto:ict_vn@googlegroups.com" target="_blank">ict_vn@googlegroups.com</a><o:p></o:p></p></td></tr><tr><td nowrap valign=top style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal align=right style='text-align:right'><b>Pour&nbsp;: <o:p></o:p></b></p></td><td style='padding:0cm 0cm 0cm 0cm'><p class=MsoNormal><a href="mailto:ict_vn@googlegroups.com" target="_blank">ict_vn@googlegroups.com</a> <a href="mailto:ict_vn@googlegroups.com" target="_blank">&lt;ict_vn@googlegroups.com&gt;</a><o:p></o:p></p></td></tr></table><p class=MsoNormal style='margin-bottom:12.0pt'><o:p>&nbsp;</o:p></p><p><a href="http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Muon-kiem-tien%C2%A0DN-phan-mem-nguon-mo-phai-lien-thu/107804/index.ict" target="_blank">http://ictnews.vn/home/CNTT/4/Muon-kiem-tien%C2%A0DN-phan-mem-nguon-mo-phai-lien-thu/107804/index.ict</a><o:p></o:p></p><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div></div></div><p class=MsoNormal><br><br clear=all><o:p></o:p></p><div><p class=MsoNormal><o:p>&nbsp;</o:p></p></div><p class=MsoNormal>-- <o:p></o:p></p><p><b><i><span style='color:#004A4A'>Lê Ngọc Quang</span></i></b><span style='color:#004A4A'><br><b><i>Công ty Cổ phần Phần Mềm VIAMI (VIAMI Software JSC)</i></b><br>6A, Tháp B, BIG Tower, 18 Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội<br>Phone: +84-4-3795 5492<br>Mobile: +84-904344010<br><i><a href="mailto:quang@viamisoftware.com" target="_blank">quang@viamisoftware.com</a><br>YM: <a href="mailto:lengocquang@yahoo.com" target="_blank">lengocquang@yahoo.com</a><br>Skype: le.ngoc.quang<br></i></span><a href="http://www.viami.vn" target="_blank">viami.vn</a><span style='color:#004A4A'>, </span><a href="http://www.quantridoanhnghiep.biz" target="_blank"><span style='color:#004A4A'>quantridoanhnghiep.biz</span></a><span style='color:#004A4A'>, <a href="http://v-secure.vn" target="_blank">v-secure.vn</a>, <a href="http://www.rvxcommunity.com" target="_blank">rvxcommunity.com</a> </span><o:p></o:p></p></div></div></body></html>