<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">2015-07-15 10:48 GMT+07:00 Joseph Pham <span dir="ltr"><<a href="mailto:joseph.pnc@linxhq.com" target="_blank">joseph.pnc@linxhq.com</a>></span>:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left-width:1px;border-left-color:rgb(204,204,204);border-left-style:solid;padding-left:1ex"><div style="word-wrap:break-word">Hi Tuấn <div><br></div><div>Mình vừa đăng ký [2] rồi :)</div><div><br><div>
<div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="color:rgb(0,0,0);letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div style="letter-spacing:normal;text-align:start;text-indent:0px;text-transform:none;white-space:normal;word-spacing:0px;word-wrap:break-word"><div>Thanks & Regards</div><div><b>Pham Ngọc Cường | Founder & CEO  </b></div><span class=""><div><font face=".HelveticaNeueDeskInterface-Regular" size="2"><b>LinxHQ Pte Ltd.</b></font></div><div><font face=".HelveticaNeueDeskInterface-Regular" size="2">AP Building, 58 Tran Thai Tong Street Level 6, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam.</font></div></span><div><font face=".HelveticaNeueDeskInterface-Regular" size="2">Vietnam Office Main: 04-3792-5067 | Vietnam Mobile:  098-431-7851</font></div><div><span style="font-size:small">Singapore Mobile: (65) 9776 7452</span><br></div><div><font face=".HelveticaNeueDeskInterface-Regular" size="2"><a href="http://www.linxhq.com" target="_blank">www.linxhq.com</a></font></div><div><font face=".HelveticaNeueDeskInterface-Regular" size="2"><a href="mailto:joseph.pnc@linxhq.com" target="_blank">joseph.pnc@linxhq.com</a></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div><div><div class="h5">
<br><div><blockquote type="cite"><div>On 15 Jul 2015, at 10:45 am, Truong Anh Tuan <<a href="mailto:tuanta@iwayvietnam.com" target="_blank">tuanta@iwayvietnam.com</a>> wrote:</div><br><div><br>----- Original Message -----<br><blockquote type="cite">From: "Truong Anh Tuan" <<a href="mailto:tuanta@iwayvietnam.com" target="_blank">tuanta@iwayvietnam.com</a>><br>To: "members" <<a href="mailto:members@lists.vfossa.vn" target="_blank">members@lists.vfossa.vn</a>><br>Sent: Wednesday, July 15, 2015 10:31:31 AM<br>Subject: Re: [VFOSSA] Thông báo về việc phát hành sản phẩm mã nguồn mở mới<br></blockquote><br><blockquote type="cite">----- Original Message -----<br><blockquote type="cite">From: <a href="mailto:tienhd@linxhq.com" target="_blank">tienhd@linxhq.com</a><br>To: "members" <<a href="mailto:members@lists.vfossa.vn" target="_blank">members@lists.vfossa.vn</a>><br>Cc: <a href="mailto:thuky@vfossa.vn" target="_blank">thuky@vfossa.vn</a><br>Sent: Wednesday, July 15, 2015 10:16:45 AM<br>Subject: [VFOSSA] Thông báo về việc phát hành sản phẩm mã nguồn mở mới<br></blockquote><br><blockquote type="cite">Xin Chào VFOSSA!<br><br>Thay mặt Anh Phạm Ngọc Cường, giám đốc công ty TNHH phần mềm Sơn Lâm<br>và đối tác LinxHQ Pte Ltd (Singapore), tôi xin vui mừng thông báo tới<br>các Hội viên VFOSSA về sản phẩm mã nguồn mở LinxBooks, phát triển hoàn<br>toàn bởi developer Việt Nam. Bản Beta đã được đưa lên GitHub ngày 20/06.<br>Link github: <a href="https://github.com/LinxHQ/linxbooks" target="_blank">https://github.com/LinxHQ/linxbooks</a><br>Link sản phẩm: <a href="http://linxbooks.com" target="_blank">http://linxbooks.com</a><br>Twitter: <a href="https://twitter.com/LinxBooks" target="_blank">https://twitter.com/LinxBooks</a><br></blockquote><br>Chúc mừng Sơn Lâm.<br></blockquote><br>Btw, nếu Sơn Lâm "đăng đàn" chia sẻ về dự án LinxBooks tại OpenDay tới ở<br>Hai Phòng [1] được thì tuyệt.<br>Đăng ký trực tuyến [2] trước 12h trưa thứ 6 này các bạn nhé!<br><br>Rgds,<br>Tuan<br><br>[1] <a href="https://www.facebook.com/events/682803405186750/" target="_blank">https://www.facebook.com/events/682803405186750/</a><br>[2] <a href="http://goo.gl/forms/FDiTetyqkg" target="_blank">http://goo.gl/forms/FDiTetyqkg</a><br>_______________________________________________<br>POST RULES: <a href="http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist" target="_blank">http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist</a><br>_______________________________________________<br>Members mailing list: <a href="mailto:Members@lists.vfossa.vn" target="_blank">Members@lists.vfossa.vn</a><br><a href="http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members" target="_blank">http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members</a><br>VFOSSA website: <a href="http://vfossa.vn/" target="_blank">http://vfossa.vn/</a></div></blockquote></div><br></div></div></div></div><br>_______________________________________________<br>
POST RULES: <a href="http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist" rel="noreferrer" target="_blank">http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist</a><br>
_______________________________________________<br>
Members mailing list: <a href="mailto:Members@lists.vfossa.vn">Members@lists.vfossa.vn</a><br>
<a href="http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members" rel="noreferrer" target="_blank">http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members</a><br>
VFOSSA website: <a href="http://vfossa.vn/" rel="noreferrer" target="_blank">http://vfossa.vn/</a><br></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Congratulations and full respect. </div><div class="gmail_extra"><br></div><div class="gmail_extra">Hy vọng anh em IT Việt sẽ tự tạo "sản phẩm" phần mềm ngày càng nhiều và thành công hơn. Việt Nam không chỉ dừng lại là một "xưởng" outsource IT, mà có những products made in Vietnam đột phá và cạnh tranh toàn cầu nữa. <div><br></div><div>Chúc mừng LinxHQ đã launch.</div><div><br clear="all"><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><br></div><div><div><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div>Tom Tran<p style="margin:0px"><span style="font-size:8pt"></span><span style="font-size:8pt"></span></p><font size="1"><a href="http://geekpolis.com/" target="_blank">http://geekpolis.com</a><br><a href="http://www.linkedin.com/in/webtomme" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/webtomme</a></font><br></div><div><br></div><div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>