<div dir="ltr"><div class="gmail_extra"></div><div class="gmail_extra">Chúc mừng anh em cộng đồng Vietnam OpenStack,<br><br><div class="gmail_quote">Vào 10:32 Ngày 22 tháng 11 năm 2015, Hieu LE <span dir="ltr"><<a href="mailto:hieulq19@gmail.com" target="_blank">hieulq19@gmail.com</a>></span> đã viết:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div>
 Em cũng rất hi vọng các commiter, contributor của các cộng đồng nguồn 
mở khác tại Việt Nam (như anh TuấnTA, anh ThắngNN, anh Hùng Vinades..) 
có thể tham gia vào BTC và xây dựng nội dung chương trình.</div></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Mình sẵn sàng.<br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Vào 18:29 Ngày 22 tháng 11 năm 2015, Hieu LE <span dir="ltr"><<a href="mailto:hieulq19@gmail.com" target="_blank">hieulq19@gmail.com</a>></span> đã viết:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr">Hi anh Tuấn,<br><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote"><span class="">2015-11-22 10:42 GMT+07:00 Truong Anh Tuan <span dir="ltr"><<a href="mailto:tuanta@iwayvietnam.com" target="_blank">tuanta@iwayvietnam.com</a>></span>:<br></span><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><span class=""><br>
----- On Nov 22, 2015, at 10:32 AM, Hieu LE <a href="mailto:hieulq19@gmail.com" target="_blank">hieulq19@gmail.com</a> wrote:<br>
<br>
<snipped><span><br>
<br>
</span></span><span class="">+1 luôn. BTC và nhóm xây dựng nội dung communicate thế nào nhỉ? Có cần làm 1<br>
buổi gặp mặt sớm để vừa làm quen thêm, vừa brainstorming và lên nội dung cũng<br>
như phân công?<br></span></blockquote><div><br></div><div>Em nghĩ là sau khi chốt được nhóm xây dựng nội dung và BTC sẽ làm một buổi gặp mặt, nếu nhanh thì có thể trong tuần luôn anh ạ.</div></div></div></div></blockquote><div><br></div><div>Tuần này mình kín lịch rồi. Nếu anh em dự định lên lịch họp thì báo trước nhé.<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex"><div dir="ltr"><div class="gmail_extra"><div class="gmail_quote"><span class=""><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0px 0px 0px 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204,204,204);padding-left:1ex">Nhiều thành viên VFOSSA sẽ dự Nha Trang ICT 2015 [1] và 19/12.<br>
BTC cố gắng sắp xếp tránh trùng lịch nhé!<br>
<br></blockquote><div><br></div></span><div>Em sẽ lưu ý.</div></div></div></div></blockquote></div><br></div><div class="gmail_extra">Mình đang được VFOSSA giao phụ trách việc này cho nên chắc chắn sẽ bận vào thời điểm này.<br clear="all"></div><div class="gmail_extra"><br>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><br>Trân trọng,<br>
<br>
Nguyễn Thế Hùng <br></div></div>
</div></div>