[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Ta Quang Thai thaitq at gmail.com
Tue May 8 15:43:40 ICT 2012


Dear các anh/chị, các bạn và các doanh nghiệp trong VFOSSA,

Đã đến thời điểm đăng ký ý tưởng, hướng dẫn và đặc biệt là sự chung tay
đóng góp của các thành viên là cá nhân, tổ chức trong VFOSSA cho cuộc thi
MHST 2012 năm nay.

Rất mong các anh/các chị hoàn thành các khoản đóng góp như đã cam kết cho
Đại hội thành lập VFOSSA năm ngoái đồng thời thông báo cho Thái khoản đóng
góp/tài trợ của năm nay cho cuộc thi MHST.

Xin chân thành cảm các anh/chị, các bạn và các tổ chức thành viên VFOSSA.

Thái Tạ,
VFOSSA Secretary
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120508/96e8f320/attachment.html 


More information about the Members mailing list