[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Võ Thái Lâm | Lactien JSC vothailam at lactien.com
Tue May 8 15:53:52 ICT 2012


Xác nhận Lạc Tiên sẽ tài trợ dưới dạng giải thưởng là một máy tính xách tay
cho thành viên đạt giải hoặc số tiền 10,000,000 cho BTC.

2012/5/8 Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com>

> Dear các anh/chị, các bạn và các doanh nghiệp trong VFOSSA,
>
> Đã đến thời điểm đăng ký ý tưởng, hướng dẫn và đặc biệt là sự chung tay
> đóng góp của các thành viên là cá nhân, tổ chức trong VFOSSA cho cuộc thi
> MHST 2012 năm nay.
>
> Rất mong các anh/các chị hoàn thành các khoản đóng góp như đã cam kết cho
> Đại hội thành lập VFOSSA năm ngoái đồng thời thông báo cho Thái khoản đóng
> góp/tài trợ của năm nay cho cuộc thi MHST.
>
> Xin chân thành cảm các anh/chị, các bạn và các tổ chức thành viên VFOSSA.
>
> Thái Tạ,
> VFOSSA Secretary
>
>
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>-- 
*Vo Thai Lam
**CEO**
Mobile: (84) 91 850 1375**
Lac Tien Computing Joint Stock Company**
Address:* KC52/1/18 Huynh Tan Phat, Ward Tan Thuan Tay, Dist 7, Ho Chi Minh
City, Vietnam*
Phone:* (84-8) 22 11 50 70 - Fax: (84-8) 39 516 546*
Email:* lienhe at lactien.com; contact at lactien.com*
Website:* http://www.lactien.com  | *Our
community*:http://community.lactien.com

Founded on Oct. 2008, Lactien Computing JSC has many engineers graduated
from top universities in Vietnam. Our members are strongly experienced in
the field of Internet applications (corporate portal, e-commerce, online
services, online software etc.). Lactien is headquartered in Ho Chi Minh
City.
Our Products & Services: Bussines Applications (CRM, HRM, Project
Management system, eGroupware, ERP), Security & Network Solutions, Open
Source training.
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120508/cec9fa39/attachment.html 


More information about the Members mailing list