[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Nguyen The Hung thehung at vinades.vn
Tue May 8 16:54:46 ICT 2012


Vào 15:43 Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com> đã
viết:

> Dear các anh/chị, các bạn và các doanh nghiệp trong VFOSSA,
>
> Đã đến thời điểm đăng ký ý tưởng, hướng dẫn và đặc biệt là sự chung tay
> đóng góp của các thành viên là cá nhân, tổ chức trong VFOSSA cho cuộc thi
> MHST 2012 năm nay.
>
> Rất mong các anh/các chị hoàn thành các khoản đóng góp như đã cam kết cho
> Đại hội thành lập VFOSSA năm ngoái đồng thời thông báo cho Thái khoản đóng
> góp/tài trợ của năm nay cho cuộc thi MHST.
>
> Xin chân thành cảm các anh/chị, các bạn và các tổ chức thành viên VFOSSA.
>
> Thái Tạ,
> VFOSSA Secretary
>

Năm nay bọn em để các đại gia đi trước vật, em chờ đến 15 tháng này chốt
được cái danh sách ý tưởng đã rồi chốt vụ tài trợ sau, keke.

-- 
Sincerely,

Nguyễn Thế Hùng (Mr.)
http://nukeviet.vn
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120508/213257c9/attachment.html 


More information about the Members mailing list