[VFOSSA] Xac nhan tai tro cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Tue May 8 17:13:06 ICT 2012


Vào 15:43 Ngày 08 tháng 5 năm 2012, Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com> đã viết:
>
> Đã đến thời điểm đăng ký ý tưởng, hướng dẫn và đặc biệt là sự chung tay đóng
> góp của các thành viên là cá nhân, tổ chức trong VFOSSA cho cuộc thi MHST
> 2012 năm nay.
>
Tôi không biết việc làm phần mềm, nên nói về ý tưởng thì tôi sợ là không trúng.
Tuy nhiên ý tưởng về một cách tổ chức vận hành thông tin cho các hoạt
động xã hội thì chúng tôi có. Không biết liệu có thể trở thành một ý
tưởng cho mùa hè sáng tạo được hay không?
Ai chịu khó nghe chúng tôi để xem liệu nó có làm được không nhỉ :-)

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list