[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 10:03:06 ICT 2012


Vào 09:59 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Ta Quang Thai <thaitq at gmail.com> đã viết:
> Chà chà, cách anh Thành đặt vấn đề xem ra phức tạp nhỉ.
>
Vẫn chưa phức tạp bằng cuộc sống thật đang diễn ra  :-)

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list