[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Vu The Binh binh at netnam.vn
Wed May 9 10:06:05 ICT 2012


Hi a. Thành,

Bên em cũng hiểu được vấn đề đó khi năm trước về cứu trợ ở Hương Sơn - 
Hà Tĩnh.

Trong phần đặt vấn đề của bác có đoạn:

"Nhưng?
Nhưng chúng ta đang sống trong một xã hội mất lòng tin."

Và công nghệ, kể cả FOSS, có lẽ không dễ giúp giải quyết được vấn đề này.

Đợi phần kết luận của bác :D

Cheers, Bình.

On 5/9/12 10:03 AM, Nguyễn Hữu Thành wrote:
> Vào 09:59 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Ta Quang Thai<thaitq at gmail.com>  đã viết:
>> Chà chà, cách anh Thành đặt vấn đề xem ra phức tạp nhỉ.
>>
> Vẫn chưa phức tạp bằng cuộc sống thật đang diễn ra  :-)


More information about the Members mailing list