[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 9 10:06:57 ICT 2012


----- Original Message -----
> From: "Nguyễn Hữu Thành" <huuthanh.ng at gmail.com>
> To: "VFOSSA Members" <members at lists.vfossa.vn>
> Sent: Wednesday, May 9, 2012 9:53:07 AM
> Subject: Re: [VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012
> 
> Thực ra tôi không tin ý tưởng này có tính sáng tạo nào cho sinh viên
> nên ngần ngại đưa ra. Có chăng là ý tưởng sáng tạo cho một hoạt động
> xã hội theo cách dân sự mà ở ta đang thiếu ("xã hội dân sự" là một
> ngữ> đang không được khuyên dùng).

Ý tưởng của bác tương đối hay đấy, rất gần gũi với FOSS, có thể triển
khai được bằng Sahana [1] tốt, nhưng quả thật là em chưa thấy nó match
vào MHST thế nào! :)

Anyway, cứ coi là chưa nói gì đến MHST đi. Em góp thêm idea là ta sẽ
triển khai một hệ thống Sahana disaster management để phục vụ việc hỗ
trợ, khắc phục hậu quả thiên tai cho các tổ chức, cá nhân như Tạp chí
TH&ĐS được tốt nhất. Càng nhiều người tham gia mạng lưới thì hiệu quả
càng cao (kinh phí thì lấy từ nguồn tiết kiệm được mấy khoản bớt phải
đi "tiền trạm" & kêu gọi tài trợ thêm). Các bác thấy thế nào?

<snipped>

> Xong đoạn đặt vấn đề :-)

Bác tiếp đoạn GQVĐ đi xem nào :)

[1] http://sahanafoundation.org/

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list