[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 10:13:24 ICT 2012


Vào 10:06 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Truong Anh. Tuan
<tuanta at iwayvietnam.com> đã viết:
>
> Ý tưởng của bác tương đối hay đấy, rất gần gũi với FOSS, có thể triển
> khai được bằng Sahana [1] tốt, nhưng quả thật là em chưa thấy nó match
> vào MHST thế nào! :)
>
Chưa được cái gì cũng lòi ra được cái Sahana.

> Anyway, cứ coi là chưa nói gì đến MHST đi.
Chứng tỏ là nếu chưa có Sahana thì cũng là một ý tưởng để làm ra cái
gì giống thế. Đáng tiếc là theo "sở hữu trí tuệ" thì ý tưởng này đã có
Sahana đứng chắn đường rồi :-)


-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list