[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012 - Góp ý về việc trả lời trên mailing list

Nguyen Hong Quang nguyen.hong.quang at auf.org
Wed May 9 10:14:29 ICT 2012


Chào Thái và các bạn,

Le 09/05/2012 09:59, Ta Quang Thai a écrit :
>
> Chà chà, cách anh Thành đặt vấn đề xem ra phức tạp nhỉ.
>
>
Cái này không ở trong "qui tắc của mailing list" mà chỉ có tính chất góp 
ý: một câu cảm thán cụt lủn không kèm theo một ý tưởng hay một phân tích 
nào có tính xây dưng hay phê phán nên tránh gửi lên mailing list. Làm 
như thế này vừa tốn băng thông, đầy hộp thư các thành viên của list và 
không đem lại hiệu quả gì. Chúng ta lưu ý mailing list khác với các loại 
hình truyền thông khác như mạng xã hội hay chat. Mong các thành viên lưu 
ý để các trao đổi của chúng ta thiết thực và hiệu quả hơn.

Thân ái,
QuangMore information about the Members mailing list