[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Hoàng Minh Thắng hoangminhthang at xaydunghoanglong.com
Wed May 9 11:22:50 ICT 2012


Chính xác là em cũng đang suy nghĩ phát triển một framework (cả phần
mềm lẫn cách thức điều hành) để vận hành các dự án xã hội, trong đó
cộng đồng (người bình thường, không phải developers) nêu vấn đề, thảo
luận giải pháp và triển khai thực hiện. Phần mềm đóng vai trò là công
cụ giao tiếp và điều hành trong framework lớn này.


More information about the Members mailing list