[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nghĩa Lê Trung letrungnghia.foss at gmail.com
Wed May 9 10:29:16 ICT 2012


2012/5/9 Nguyen Hong Quang <nguyen.hong.quang at auf.org>

> Le 09/05/2012 10:13, Nguyễn Hữu Thành a écrit :
> >
> > Chứng tỏ là nếu chưa có Sahana thì cũng là một ý tưởng để làm ra cái
> > gì giống thế. Đáng tiếc là theo "sở hữu trí tuệ" thì ý tưởng này đã có
> > Sahana đứng chắn đường rồi :-)
> >
> Sao lại bảo Sahana chắn đường? Nếu Sahana có thể đáp ứng tốt thì dùng
> ngay đâu có sao. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng sẽ cần phải có các tùy biến
> cần thiết để Sahana có thể phục vụ cho ý tưởng này. Và nếu vậy thì tiềm
> tàng cho MHST chứ ;-)
>
Theo tôi được biết, thì tại Việt Nam trước kia có một đơn vị có tên là Đơn
vị Quản lý Thảm họa - Disaster Management Unit thuộc Bộ NN&PTNT (Dự án là
của UNDP <http://reliefweb.int/country/vnm>). Nếu mọi người định đầu tư vào
phát triển Sahana thì nên làm việc với đơn vị này, trừ phi mọi người nghĩ
có khả năng VFOSSA tự triển khai Sahana mà không cần có họ. Nó có thể cũng
giống như việc ta mong muốn triển khai FOSS tới, ví dụ như, Đại học Thái
Nguyên, nhưng Ban giám hiệu thì lại phải tuân thủ Bộ GDĐT triển khai đồ của
M$.
@ Trương Anh Tuấn: Không rõ trước kia Tuấn liên hệ với chỗ này thì quan
điểm của họ thế nảo nhỉ?
nghialt

>
> Quang
>
> _______________________________________________
> POST RULES: http://wiki.vfossa.vn/guidelines:mailinglist
> _______________________________________________
> Members mailing list: Members at lists.vfossa.vn
> http://lists.vfossa.vn/mailman/listinfo/members
> VFOSSA website: http://vfossa.vn/
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.vfossa.vn/pipermail/members/attachments/20120509/fe3fb6c0/attachment.html 


More information about the Members mailing list