[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 10:27:23 ICT 2012


Vào 10:21 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Nguyen Hong Quang
<nguyen.hong.quang at auf.org> đã viết:
>>
> Sao lại bảo Sahana chắn đường?
Cố tình nói Sahana chắn đường để trêu anh LT.Nghĩa tí, người đang phản
bác sở hữu trí tuệ trong công nghệ phần mềm mà :-)


> Nếu Sahana có thể đáp ứng tốt thì dùng ngay đâu có sao. Tuy nhiên tôi tin chắc rằng
> sẽ cần phải có các tùy biến cần thiết để Sahana có thể phục vụ cho ý tưởng này. Và
> nếu vậy thì tiềm tàng cho MHST chứ ;-)
>
Vâng, cách tổ chức thông tin dạng mạng xã hội có các thành viên tự
nguyện tham gia bao gồm người cứu trợ, người cần cứu trợ, người bán
hàng, người cung cấp dịch vụ vận chuyển, người thẩm định,... sẽ cần
các tùy biến.
Nhưng vấn đề là ai sẽ đứng chạy cái mạng xã hội này?
Sẽ trình bày với các anh sau.
Xin nói là việc này đầu năm 2011 đã được trình cho anh VHL hiệp hội
IVN, nhưng chắc không đơn giản. Tôi đang định chuyển sang cho...
VFOSSA :-)

Giờ đang bị gọi xách rượu đi :-)

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list