[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Vu The Binh binh at netnam.vn
Wed May 9 15:50:53 ICT 2012


Hi anh Thành,

Em ngồi rình thư của anh từ sáng đến giờ và giờ thì nắm được ý tưởng của 
anh rồi.

Theo em thì chúng ta chưa nên và chưa cần quan tâm đến Sahana vội. Dù gì 
thì Sahana cũng chỉ là một (trong những) công cụ FOSS mà thôi. Tối đa nó 
cũng chỉ có thể đóng góp 49% cho sự thành công (nếu có) của ý tưởng.

Theo ý kiến cá nhân, ý tưởng của anh hơi bị to đối với khả năng của một 
(nhóm) sinh viên dùng để tham gia MHST. Nhưng ý tưởng của anh tuyệt hay 
ở góc độ nhu cầu cấp bách và bức xúc của xã hội.

Trộm nghĩ, vấn đề là:
- tổ chức nào có thể đủ uy tín để đứng ra khởi động và vận hành ý tưởng
- làm thế nào để duy trì được tính minh bạch của các hoạt động đóng góp 
và phân phối

Cái này có thể nó còn lớn hơn cả các sự kiện hàng năm tỷ như "Tết với 
người nghèo", "Quỹ tấm lòng vàng" ... vì chúng ta chỉ có thể chọn mặt và 
tin, chứ không thể xem và theo dõi thông tin một cách minh bạch được.

Tiếp theo nên như thế nào thì em chưa nghĩ ra :D

Cheers, Bình.

On 5/9/12 3:39 PM, Nguyễn Hữu Thành wrote:
> Vào 09:53 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Nguyễn Hữu Thành
> <huuthanh.ng at gmail.com>  đã viết:
>>
>> Xong đoạn đặt vấn đề :-)
>
> Tiếp,
> Chưa phải là giải quyết vấn đề mà chỉ là một mong muốn:
>
> Hoạt động bên cạnh ngành công nghệ thông tin, với vai trò báo chí,
> chúng tôi thấy nếu có một hệ thống thông tin tốt thì tự những người có
> lòng hảo tâm sẽ giúp một cách có hiệu quả những trường hợp cần giúp
> một cách thường xuyên, không kể khi có thảm họa. Xã hội luôn có những
> người cần giúp và luôn có những người sẵn lòng, nếu nhu cầu đó là có
> thực được kiểm chứng.
>
> Giống như nhà tránh bạo hành gia đình mà Liên hiệp Phụ nữ đã mở ra ở
> tòa nhà đầu đường Thụy Khuê. Nói thêm một chút là sau khi có nhà tránh
> bạo hành này thì ngoài các bà phụ nữ bị chồng bạo hành còn có các ông
> chồng bị vợ bạo hành đến xin trú ngụ mà họ không dám chứa vì sợ nảy
> sinh mô hình "ngôi nhà hạnh phúc" :-)
>
> Mô hình mà tôi muốn thực hiện là một mạng xã hội phi lợi nhuận chuyên
> kết nối thông tin giữa:
> 1. những người có nguyện vọng được cứu trợ,
> 2. những người thẩm định xã hội (tại địa phương) được thừa nhận,
> 3. những người hảo tâm sẵn sàng giúp đỡ tài chính cho những trường hợp cụ thể,
> 4. những người cung ứng hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu cứu trợ,
> 5. những người vận chuyển hàng hóa, thực hiện dịch vụ phụ trợ để đưa
> hỗ trợ tới người thụ hưởng.
>
> Mạng xã hội này chỉ làm việc kết nối thông tin của các pháp nhân/thể
> nhân giao dịch trên mạng với nhân thân thực có thể kiểm chứng để từ đó
> mỗi pháp/thể nhân giao dịch trực tiếp theo các quan hệ dân sự đã được
> luật pháp điều chỉnh thông qua quan hệ thương mại các việc cung cấp
> tài chính, ủy thác, mua bán, vận chuyển, giao nhận khép kín vòng hỗ
> trợ (cung cấp tài chính) đến hoàn tất hỗ trợ (hóa đơn bán hàng và cung
> ứng dịch vụ cho người thụ hưởng)
>
> Mạng xã hội này sẽ là nơi "giãi bầy" toàn bộ hoạt động của các bên
> tham gia vào mỗi hoạt động cứu trợ thảm họa và thường xuyên, đồng thời
> cơ sở dữ liệu của nó sẽ là ký ức hoạt động này của xă hội.
>
> Mạng xã hội này sẽ là đối tượng cần cứu trợ đầu tiên để có thể phục vụ
> các đối tượng khác, bởi tự nó là phi lợi nhuận, chỉ có thể tồn tại
> cùng sứ mệnh cứu trợ bằng chính cứu trợ.
>
> Nhờ việc bạch hóa hoàn toàn các thông tin có liên quan về tài chính,
> mà tất cả những bên có liên quan hoàn toàn tin tưởng vào tính chất phi
> lợi nhuận của mạng xã hội này.
>
> Khi ý tưởng này hình thành và được trình bày một vài lần không chính
> thức, chúng tôi không biết đã có sản phẩm Sahana. Tuy nhiên điều quan
> trọng nhất mà chúng tôi thấy cần thiết là cơ quan nào đứng danh để
> điều hành mạng này.
>
> Cơ quan và sản phẩm công nghệ giống như con gà và quả trứng. Không cơ
> quan/tổ chức nào muốn bảo trợ cho một mạng xã hội mông lung như...
> thuyết trình hội thảo. Ngược lại không một mạng xã hội nào có thể ra
> đời nếu không có một tổ chức/cơ quan khởi động nó.
>
> Bởi thế chúng tôi đưa việc này ra như một ý tưởng sản phẩm nhưng đằng
> sau là mong muốn có một tổ chức bảo trợ để mạng có thể hoạt động đáp
> ứng nhu cầu hỗ trợ/cứu trợ nhân đạo thảm họa cũng như thường xuyên. Để
> rồi tự nó được bảo trợ và tài trợ tài chính và vận hành, bởi xã hội,
> vì xã hội.
>
> Mong các anh em/đơn vị VFOSSA xem xét đánh già xem có nên làm việc này
> không? Cả về sản phẩm và vận hành.


More information about the Members mailing list