[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 15:58:38 ICT 2012


Vào 15:50 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Vu The Binh <binh at netnam.vn> đã viết:

>  ý tưởng của anh tuyệt hay
> ở góc độ nhu cầu cấp bách và bức xúc của xã hội.
>
Cám ơn, anh chưa nghe lời thông cảm nào hay đến thế :-)
Hy vọng thiện tâm sẽ được hưởng ứng. Chả phải vì riêng một ai.
-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list