[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Wed May 9 16:24:59 ICT 2012


Vào 15:50 Ngày 09 tháng 5 năm 2012, Vu The Binh <binh at netnam.vn> đã viết:

> - làm thế nào để duy trì được tính minh bạch của các hoạt động đóng góp
> và phân phối
>
Yêu cầu tham gia hoạt động cứu trợ nhân đạo trên mạng là bạch hóa
thông tin. Giả sử một trường hợp cụ thể mà khi cứu trợ bọn anh gặp:

Trường mẫu giáo không thuộc diện mà bọn anh hỗ trợ, mà chỉ đi giúp để
báo ND Hà Tĩnh thực hiện ủy thác của VN Airline. Họ nói cần bao nhiêu
cái bát, bao nhiêu khăn mặt, bao nhiêu cái bô,... Nhu cầu này được
thẩm định độc lập bởi một cơ chế mà mạng đảm bảo.
- Các nhà hàng chào giá: mặt hàng, số lượng, giá, thời hạn và địa điểm
giao hàng.
- Các nhà hảo tâm rót tiền, mỗi người một ít cho đến cảm thấy đủ rồi
thì tự họ thôi
- Các nhà vận chuyển chào dịch vụ vận chuyển từ nơi bán đến nơi thụ hưởng
- Nhà mẫu giáo có quyền nhận tài trợ và chỉ định nơi bán, nơi vận
chuyển thích hợp nhất với mình
- Các quan hệ mua bán vận chuyển là trực tiếp theo luật thương mại,
quan hệ dân sự
- Bên vận chuyển nhận hàng và hóa đơn, giao hàng + hóa đơn + hóa đơn
vận chuyển cho nhà mẫu giáo ký xác nhận mang về trả cho các bên cung
cấp tài chính. Nếu là tài chính do nhiều bên cung cấp thông qua tài
khoản mạng thì văn phòng mạng giữ.

Đại loại là các quan hệ tài chính trong trường hợp này là công khai,
không có bí mật thương mại.

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list