[VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012

Truong Anh. Tuan tuanta at iwayvietnam.com
Wed May 9 16:12:19 ICT 2012----- Original Message -----
> From: "Vu The Binh" <binh at netnam.vn>
> To: members at lists.vfossa.vn
> Sent: Wednesday, May 9, 2012 3:50:53 PM
> Subject: Re: [VFOSSA] Y tuong cua tap chi TH&DS cho cuoc thi MHST 2012
> 
> Theo em thì chúng ta chưa nên và chưa cần quan tâm đến Sahana vội. Dù gì
> thì Sahana cũng chỉ là một (trong những) công cụ FOSS mà thôi. Tối đa nó
> cũng chỉ có thể đóng góp 49% cho sự thành công (nếu có) của ý tưởng.

+1.
Với ý tưởng này của bác Thành thì thậm chí Sahana không giải quyết được :)

Anyway, những ai vẫn interested với việc triển khai 1 hệ thống DM với
Sahana thì xin mời bàn tiếp trên thread riêng T đã forked ra sáng nay.

Kind regards, 
Tuan 


More information about the Members mailing list