[VFOSSA] Foss at ictu

Nguyễn Hữu Thành huuthanh.ng at gmail.com
Thu May 10 09:07:09 ICT 2012


Vào 08:53 Ngày 10 tháng 5 năm 2012, Truong Anh. Tuan
<tuanta at iwayvietnam.com> đã viết:
>
>> From: "Phạm Ngọc Bắc" <ngocbac at gmail.com>
>> anh xem bố trí thơi gian trong khoảng tuần sau tổ chức buổi FOSS trên
>> trường em được không. e dag lên kế hoạch để làm.
>
> Anh sẽ sắp xếp thời gian rồi báo ngay cho Bắc. Tuy nhiên, chắc Tuần sau
> chưa được vì 17/5 anh bay đi Malaysia tham dự FUDCon [1] đến 21 mới về.
>
Theo tôi như thế là vẫn còn thời gian để anh Bắc tóm tắt cho anh em
VFOSSA biết về tình hình FOSS trên đó hiện thế nào.

Vì lần tới a.A.Tuấn lên là lần thứ nhất của VFOSSA, nhưng là lần thứ 2
về FOSS. Có chuyển biến gì không? Nội dung nên thế nào,...

Rồi quan tâm sang cả những việc mà trường ĐHTN có thể làm "đầu kéo"
FOSS cho tỉnh/thành phố, như việc hỗ trợ khối hành chính và giáo dục
chuyển sang ứng dụng PMNM. Chính sách thì có rồi, mình tìm cách hỗ trợ
họ thực hiện.

-- 
Nguyễn Hữu Thành


More information about the Members mailing list